CMNTY Corporation Zet Subsidie In van Europees Sociaal Fonds (ESF)

15-09-2018
Persbericht. 15 September, 2018

Binnen de IT-sector is het personeelsverloop meestal hoog en worden er allerlei specifieke vereisten opgelegd aan de werkplek (resulterend in creatieve ruimtes, entertainment, enz.).CMNTY wil haar personeel geïnteresseerd houden door een leercultuur te stimuleren waarin de ontwikkelingsbehoeften en leermogelijkheden van werknemers optimaal tot uiting komen, resulterend in hun betrokkenheid bij de groei van CMNTY, waardoor continue investeringen in personeel en hun behoeften mogelijk worden. Met deze insteek heeft CMNTY met succes een subsidieaanvraag gedaan op de subsidie “Duurzame inzetbaarheid” van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Door het verhogen van het personeel’s “empowerment” (verantwoording, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid), biedt CMNTY een omgeving aan die persoonlijke en professionele groei mogelijk maakt. Door zo’n omgeving te bieden, wordt een leercultuur gestimuleerd, waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen, meer betrokken raken en meer voldoening uit hun dagtaak kunnen halen. Uiteindelijk is CMNTY van mening dat investeren in haar personeel, CMNTY in staat zal stellen om het juiste talent in de beste rollen te laten fungeren en te laten doorgroeien om voor hen de meeste waarde te creëren als basis voor exponentiële (persoonlijke) groei.

“Ik ben van mening dat een verregaande zelfstandigheid van onze medewerkers goed is”, aldus Maxim Schram, oprichter en algemeen directeur CMNTY Corporation. “Het is bewezen dat hiermee het geluk en de werk-leef balans van medewerkers verbeterd wordt mede doordat zij zelf verantwoordelijk worden van de invulling van de week waarbij wekelijkse doelen gekoppeld zijn aan die van ons bedrijf.”

CMNTY Corporation is SaaS leverancier van krachtige community-platform oplossing voor het verkrijgen van inzichten rondom een merk. Mede door het gebruik van een CMNTY Platform wordt het mogelijk de diepste motivaties en verlangens van mensen te begrijpen en op basis daarvan kan de volgende zet met vertrouwen gedaan worden.