Werkwijze aanvraag marketing(com­municatie)

23-01-2023

Waarom een vaste werkwijze?

Om alle voorkomende werkzaamheden voor het marketingteam goed uit te voeren, is het belangrijk om een vaste werkwijze te hanteren. Op die manier is de vraag helder, kunnen we samen een reële doorlooptijd bepalen, de klus inplannen en voor een goed resultaat zorgdragen.

Er is een beperkt aantal uren voor  marketingcommunicatie beschikbaar vanuit Reputations. Vandaar ook dat voorkomende werkzaamheden worden ingepland en indien nodig aanvullend begroot.

Het marketingteam

Nog een keer voorstellen. Wie zijn de mensen die je moet hebben voor…?

Nicole Ebbeling – marketing coördinator – online marketing, funnels, leadgeneratie, online events, website en SEO

Wieke Beltman – contentproductie en vormgeving

Fred van Schaik – aanvullende offertes, aansturing teams en back-up operationeel

Sven den Boer – marketing automation, online thema campagnes en mailingcampagnes

Jos Frijters – strategie en overall supervisie

De werkwijze

Het basisprincipe: alle praktische aanvragen op het gebied van marketing en communicatie kun je (met een briefing) sturen naar marcom@marketresponse.nl

Het marketingteam beoordeelt je aanvraag en schakelt eventueel aanvullende expertise en ondersteuning van het team van Reputations in.

De briefing

Kleine, eenvoudige aanvragen (zoals een tekstuele aanpassing op de website) kunnen via e-mail (marcom@marketresponse.nl) of persoonlijk worden ingediend bij het team. Deze kunnen vaak ad hoc worden opgepakt en ingepland.

Bij grotere opdrachten vragen we je om het invullen van een briefing, volgens een vast briefingsformat. Deze briefing bevat basisvragen als:

  • Klantvraag
  • Doel en doelgroep
  • Gewenste oplossing/middel
  • Prioriteit/ gewenste deadline
  • Contactpersoon voor meer informatie

Uiteraard blijft flexibiliteit hoog in ons vaandel staan. Neem even persoonlijk contact op bij vragen of opmerkingen.