Benchmark Monitors

Feiten en cijfers worden waardevoller en relevanter in de juiste context

De gemiddelde burger en de gemiddelde organisatie bestaan niet. Als je je doelgroepen wilt leren kennen, is het belangrijk dat je weet wie je voor je hebt. Dat je weet hoe antwoorden zich verhouden tot elkaar. Wat de achtergronden en drijfveren zijn van je doelgroep, waar ze overeenkomen en verschillen van elkaar.

Hoe kun je je doelgroep gericht benaderen?

Marktonderzoek levert alleen waardevolle informatie op als je de context kent. MarketResponse doet al jaren benchmarkonderzoek om feiten en cijfers in de juiste context te plaatsen. Dankzij de onderzoeken en doorlopende monitoring weten organisaties wie ze voor zich hebben en hoe ze bijvoorbeeld specifieke doelgroepen gericht kunnen benaderen. Bovendien leveren onze benchmarkmonitoren ook waardevolle inzichten in de eigen positie op. Waar staat onze organisatie ten opzichte van collega’s en branchegenoten? Hoe doen we het in vergelijking met andere branches?

Benchmark op leefstijl: BSR

MarketResponse heeft ook benchmarkmodellen ontwikkeld op basis van leefstijl. Het wetenschappelijke BSR (Brand Strategy Research)-model geldt in Nederland al ruim twintig jaar als dé standaard op het gebied van psychografische en sociologische leefstijlsegmentatie. Het is het model om huidige en toekomstige doelgroepen kwalitatief en kwantitatief gedetailleerd in kaart te brengen.

Naast de benchmarkonderzoeken op sector en thema kunnen we ook thema’s met de leefstijl van specifieke doelgroepen koppelen. Zo is het BSR-leefstijlenmodel de basis om op specifieke thema’s mening, houding en gedrag van burgers – ook op postcodeniveau – in benchmarkmonitors in kaart te brengen en te volgen.

Wil je weten welke BSR-monitors en benchmarks jouw organisatie helpen om je doelgroepen beter te leren kennen?

Link