Voorgestelde trefwoorden
Gerelateerde pagina's
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde cases
Gerelateerde downloads
Gerelateerde evenementen
Alle resultaten
Voorgestelde trefwoorden
Gerelateerde pagina's
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde cases
Gerelateerde downloads
Gerelateerde evenementen
Alle resultaten

Privacy Statement

Laatst bijgewerkt: mei 2024 

Introductie 

Bij MarketResponse doen we er alles aan om uw privacy te beschermen en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we de informatie die via onze website wordt verzameld, verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. 

Informatie die we verzamelen en gebruiken 

Dataverzameling bij onze onderzoeksprojecten 

In ons onderzoek verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verstrekt door een klant, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van de gegevens. Wij zijn de verwerker in deze situatie. De persoonsgegevens zijn contactgegevens en kunnen een naam, een e-mailadres en/of een telefoonnummer bevatten. 

Wij gebruiken deze gegevens om u een vragenlijst toe te sturen. Na het retourneren van de vragenlijsten verwijderen wij de persoonsgegevens.  

Gegevensverzameling op onze bedrijfswebsite  

Wij verwerken persoonsgegevens als u onze website bezoekt en de persoonsgegevens die u invult op www.marketresponse.nl en/of www.marketresponsegroup.com voor het verzenden van informatie voor het beheren van: 

 • Uw abonnement op nieuwsbrieven 
 • uw aanwezigheid bij een MarketResponse-evenement 
 • uw download van onze inhoud of 
 • uw inzending in het contact- of chatformulier en beantwoord uw vraag of verzoek.  

Wij verzamelen de persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u onze website gebruikt. Dit omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer. Bij het invoeren van deze gegevens wordt u altijd geïnformeerd over de wijze waarop wij de gegevens verwerken. 

Daarnaast verzamelen wij uw surfgedrag op de website wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van statistische en advertentiecookies en deze informatie buiten de EER delen met Google (Analytics en Youtube). 

Zoals veel websites kunnen we ook automatisch informatie verzamelen over uw apparaat en gebruikspatronen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL, bezochte pagina’s en de datums en tijden van uw bezoeken. 

Marketingcommunicatie 

We gebruiken de informatie die we verzamelen om u marketingcommunicatie te sturen over onze producten, diensten, promoties en evenementen waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van deze berichten door de afmeldinstructies in de communicatie te volgen. 

Personalisatie 

We kunnen de informatie gebruiken om uw ervaring op onze website te personaliseren, onder meer door gerichte advertenties en inhoud weer te geven waarvan we denken dat deze relevant kan zijn voor uw interesses. 

Transactionele doeleinden 

We gebruiken de informatie om aan uw verzoeken te voldoen, uw transacties te verwerken, u klantenondersteuning te bieden en met u te communiceren over uw account of eventuele vragen die u heeft. Wij gebruiken persoonsgegevens ook om contact met u op te nemen in onderzoekstrajecten. 

Naleving van de wet 

We kunnen de informatie gebruiken om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen, zoals het reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties en het afdwingen van onze voorwaarden en ons beleid. 

Openbaarmaking van informatie 

Dienstverleners 

We delen uw gegevens met externe dienstverleners die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het verlenen van diensten aan u, zoals hostingproviders en marketingsoftwarediensten. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om de informatie alleen te gebruiken voor het leveren van de diensten aan ons en in overeenstemming met onze instructies. 

Zakelijke overdrachten 

In het geval van een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of andere verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de overnemende entiteit of rechtsopvolger. 

Wettelijke vereisten 

We kunnen uw gegevens openbaar maken als we van mening zijn dat dit nodig is om (a) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (b) onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, (c) mogelijke misstanden in verband met onze website te voorkomen of te onderzoeken, (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers van onze website of het publiek te beschermen, of (e) onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen. 

Rechten van betrokkenen 

Als betrokkene heeft u verschillende rechten om uw privacy bij ons af te dwingen. Stuur hiervoor een e-mail naar fg@marketresponse.nl. Geef een beschrijving van uw verzoek. Als bewijs van uw identiteit vragen wij een bevestiging via het e-mailadres dat wij van u hebben. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

U heeft de volgende rechten: 

 • Toegang: U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U ontvangt een kopie van de gegevens die wij van u hebben verzameld.  
 • Rectificatie: U heeft het recht om te verzoeken dat eventuele onjuistheden worden gecorrigeerd. Na de correctie ontvangt u een melding. 
 • Gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 • Verwijdering: U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te wissen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. U ontvangt een melding na het wissen. Houd er rekening mee dat als wij de verwerker zijn, wij uw gegevens alleen in onze eigen systemen kunnen verwijderen. Als een verwerkingsverantwoordelijke ook uw persoonsgegevens bewaart, moet u mogelijk ook rechtstreeks contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke. 
 • Bezwaar: U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer wij ons baseren op gerechtvaardigde belangen als wettelijke basis voor verwerking. 
 • Beperking van de verwerking: U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, zoals wanneer u de juistheid van de gegevens of de rechtmatigheid van de verwerking betwist. U ontvangt een melding na de beperking. 
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Dit geldt ook voor profilering. MarketResponse maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: U kunt uw toestemming intrekken, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief. 

Gegevensbeveiliging 

Veiligheidsmaatregelen 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We zorgen er ook voor dat we de vereiste contractuele overeenkomst met derden sluiten. Wij vinden het van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de derde partij hetzelfde beveiligingsniveau hanteert. 

Doorgifte van gegevens 

Overdrachtsmechanismen 

Wij gebruiken softwarediensten om uw persoonsgegevens over te dragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  Wij zorgen ervoor dat er voldoende waarborgen zijn om uw privacy rechten te beschermen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Bewaarperiode 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt dit op elk moment doen door onderaan al onze marketing-e-mails op “afmelden” te klikken en de opzegging van uw abonnement te voltooien. 

Privacy van kinderen 

Leeftijdsbeperking 

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder deze leeftijd. Als u een ouder of voogd bent en van mening bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de gegevens kunnen verwijderen. 

Updates van deze Privacyverklaring 

Veranderingen 

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken, wettelijke vereisten of andere factoren weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen door de bijgewerkte Privacyverklaring op onze website te plaatsen en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan de verklaring bij te werken. 

Neem contact met ons op 

Vragen en verzoeken 

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over deze Privacyverklaring of onze gegevenspraktijken, of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.  

U kunt MarketResponse telefonisch bereiken op +31 33 330 33 33 of per e-mail welcome@marketresponsegroup.com. 

MarketResponse is gevestigd aan het Stationsplein 32, 3511 ED te Utrecht en is de handelsnaam van MarketResponse Nederland B.V., KvK-nummer: 31030821.  

Functionaris voor gegevensbescherming 

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ons te ondersteunen bij het naleven van de wetgeving en het beschermen van uw gegevens. U kunt per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via: fg@marketresponse.nl 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van onze gegevens, neem dan contact met ons op via fg@marketresponse.nl. Ben je nog steeds niet tevreden, dien dit dan in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via hun klachtenprocedure. 

Privacy statement kwalitatief onderzoek Dynata

Dit privacy statement betreft respondenten die benaderd worden voor deelname aan kwalitatief onderzoek bij MarketResponse via onze partner Dynata.

Wij zijn MarketResponse. We doen marktonderzoek waarmee we organisaties (onze opdrachtgevers) van inzichten voorzien die hen helpt beter aan te sluiten bij (potentiële) klanten. Dit kunnen ook burgers zijn in geval van overheden.

Het onderzoek van MarketResponse bestaat o.a. uit kwalitatief onderzoek waarbij mensen (respondenten) bijvoorbeeld deelnemen aan interviews, groepsgesprekken of opdrachten maken. Dit kan zowel online als fysiek georganiseerd worden. We doen dit alleen met toestemming van de respondent; jij dus! We leggen het graag uit in dit document.

MarketResponse is gevestigd op Stationsplein 32, 3511 ED te Utrecht en is de handelsnaam van MarketResponse Nederland B.V., KvK nummer: 31030821. Je kunt MarketResponse bereiken via telefoonnummer 033 330 33 33 of per email welkom@marketresponse.nl. Je kunt onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken via fg@marketresponse.nl.

MarketResponse verwerkt je gegevens op een veilige manier en neemt je privacy serieus:

 • We informeren jou over wat het betekent om deel te nemen aan kwalitatief onderzoek. Alleen wanneer jij toestemming geeft verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens.
 • We verzamelen en verwerken persoonsgegevens als Dynata-id, emailadres, telefoonnummer en naam om je zo te kunnen uitnodigen voor het onderzoek en te ontmoeten tijdens het onderzoek.
 • Deze persoonsgegevens verzamelen we alleen voor een specifiek onderzoeksproject; namelijk het onderzoek waarvoor we jou op dat moment voor uitnodigen. Jouw persoonsgegevens gebruiken we niet voor andere zaken, behalve wanneer we vooraf, expliciet en separaat jouw toestemming vragen voor een ander gebruik.
 • Deze persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met onze partners (subverwerkers). Ook zij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het betreffende onderzoeksproject. Zij houden zich aan de zelfde afspraken als wij, o.a. wat betreft wissen van gegevens. Je kunt bij ons altijd een lijst met mogelijke subverwerkers waar wij vaste afspraken mee hebben opvragen. Dit kan via fg@marketresponse.nl.
 • Deze partners bevinden zich niet buiten de EU, ook slaan we zelf geen data op buiten de EU.
 • Onze opdrachtgevers ontvangen geen persoonsgegevens van respondenten.
 • Het team dat zich bij onze opdrachtgever bezighoudt met het onderzoek kan mogelijk meekijken en -luisteren bij een interview met jou of opdrachten die jij maakt. Ze ontvangen geen kopieën van opnames of gemaakte opdrachten, behalve wanneer we jou hier uitdrukkelijk en separaat toestemming voor vragen.
 • Persoonsgegevens en video of audio-opnames worden maximaal tot 6 maanden na afronding van het onderzoek bewaard.
 • Geautomatiseerde besluitvorming, zoals bijvoorbeeld profilering, met gevolgen voor jouw dagelijks leven is niet van toepassing.
 • Als je besluit jouw persoonsgegevens niet met ons te delen, dan neem je niet deel aan het kwalitatieve onderzoek. Misschien jammer voor ons, maar dit heeft geen verdere gevolgen voor jou.
 • Je kunt bij MarketResponse altijd opvragen welke gegevens MarketResponse van je heeft via fg@marketresponse.nl.
 • Je kunt altijd wijzigingen doorgeven in de gegevens die MarketResponse van je heeft via fg@marketresponse.nl.
 • Je kunt altijd aangeven dat je wilt dat MarketResponse stopt met het gebruiken van je gegevens en/of deze verwijdert ook via fg@marketresponse.nl.
 • Mocht je een klacht hebben, dan kun je die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Die wijzigingen worden altijd op de website bekendgemaakt, daarom raden we je aan de privacyverklaring op de website regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Wij geven om jouw privacy

Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur- en marketingdoeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kunt je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.

Powered by WP Brothers

Kies je privacyvoorkeuren

Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als pagina-navigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe de website wordt gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Met deze informatie kunnen wij onze site blijven verbeteren voor optimaal gebruik.

Marketing

Marketingcookies gebruiken we om relevante content en advertenties te tonen op andere websites die je bezoekt, die zijn toegespitst op jouw interesses.