ISO certificering & Fair Data

ISO Certificaten

Kwaliteit vinden wij heel belangrijk. Sterker nog, we vinden dat je daar vanuit moet kunnen gaan. Daarom zijn we gecertificeerd volgens meerdere ISO-normen:

  • ISO 20252:2019
    Specifiek gericht op de uitvoering van marktonderzoek en stelt specifieke eisen aan de opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten. Ook stelt deze norm eisen aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen MarketResponse.
  • ISO 27001:2017
    Gericht op informatiebeveiliging. Veiligheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie spelen een cruciale rol in de samenwerking tussen MarketResponse en opdrachtgevers. Dat geldt voor het verwerken van persoonsgegevens, voor big data en voor strategische informatie. Niet alleen voor onze eigen gegevens, maar zeker ook voor de gegevens die opdrachtgevers aan ons toevertrouwen. Door te werken volgens de ISO 27001 norm, onderstreept MarketResponse het belang van informatiebeveiliging en vormt zo een betrouwbare partner om mee samen te werken in deze data-driven tijden.

Fair Data

Daarnaast zijn wij een Fair Data company. Dat houdt in dat wij de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code onderschrijven. Als Fair Data company mogen wij het keurmerk Fair Data voeren dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA.

fairdataMOAlogo horizontal

Feedback