Hoe denken burgers
over klimaatverandering
en waterbeheer?

BSR Klimaat & Water

De OnsWaterLeefstijlvinder van BSR maakt voor gemeenten, waterschappen en provincies inzichtelijk hoe burgers in Nederland aankijken tegen klimaatverandering en (de gevolgen daarvan voor) waterbeheer. De meningen, gevoelens, houdingen en het gedrag op dit gebied verschillen enorm.

Met beleid aansluiten bij de beleving van inwoners

De ene inwoner is er vrijwel dagelijks actief mee bezig en maakt zich ernstig zorgen over de wereldwijde klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het waterbeheer. En voor zijn of haar toekomst en toekomstige generaties. Andere burgers vinden dat de klimaatproblematiek en de gevolgen zwaar worden overtrokken. Om met beleid en heel gerichte communicatie optimaal aan te sluiten op de verschillende belevingswerelden van inwoners heeft MarketResponse, samen met de partners van Ons Water, zes leefstijlen in kaart gebracht. OnsWaterLeefstijlvinder is hét platform dat antwoord geeft op vragen als ‘Welke leefstijlen wonen er in mijn beheergebied?’ en ‘Hoe kan ik hen het beste bereiken en bijdragen aan bewust(er) gedrag?’

Direct kennismaken?

Wiebe de Ridder
Principal consultant | Wonen, vastgoed en de leefomgeving

wiebe.deridder@marketresponse.nl

+31 6 24 67 26 80

wiebe de ridder
Feedback