BSR helpt gemeente Utrecht om wensen van alle bewoners te ontdekken

21-02-2019

Utrecht is een gewilde woonplaats. De stad zal op termijn naar verwachting met meer dan 100.000 inwoners groeien. Al deze mensen moeten ergens wonen, dus Utrecht werkt hard aan de realisatie van nieuwe wijken. De vraag is echter: hoe maak je levendige stadswijken met hoge kwaliteit en gezonde verstedelijking, aantrekkelijk voor íedereen? BSR geeft antwoord.

De gemeente Utrecht werkt, samen met inwoners, hard aan de realisatie van nieuwe, aantrekkelijke wijken binnen de stad. Gebieden die nu nog anders gebruikt worden: industrie, kantoren of braakliggend terrein. Architecten, verkeerskundigen, duurzaamheidsstrategen en specialisten op het gebied van welzijn en samenleven geven input. Een belangrijk vraagstuk: wie gaan straks in deze nieuwe wijken wonen en vooral: wát willen zij?

Wat willen toekomstige bewoners?

Utrecht heeft geen moeite om energieke, jonge, ambitieuze starters aan te trekken, maar Utrecht wil een stad zijn voor iedereen. Een stad met een diversiteit aan bewoners. Waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarom vroeg Utrecht MarketResponse om hulp om de vraag ‘wie voelt zich thuis in de geplande nieuwe stadswijk en wie niet?’ te beantwoorden. Aan de hand van het, al bij Utrecht bekende, BSR-leefstijlenmodel. Een segmentatiemodel dat verder kijkt dan opleiding, leeftijd en inkomen. BSR kijkt naar leefstijlen en geeft antwoord op de vraag wát bewoners willen en waarom.

Thuis in Utrecht

Concreet wil Utrecht graag weten waar mensen die van nature minder interesse hebben in grootstedelijke woonomgeving behoefte aan hebben. Mensen die belang hechten aan geborgenheid en sociale verbondenheid en daardoor minder snel voor een dynamische en innovatieve woonomgeving kiezen. Om erachter te komen hoe zij aankijken tegen de nieuwe wijk en wat zij een fijne leefomgeving vinden, worden groepsdiscussies met verschillende leefstijlen georganiseerd. We vragen ze wat de nieuwe wijken moeten bieden om zich thuis te voelen. Zodat Utrecht aantrekkelijk blijft voor allerlei mensen. Want iedereen is welkom in de stad Utrecht.

Belangrijke adviezen

De groepsdiscussies boden Utrecht een levendig kijkje in het leven en hoofd van specifieke leefstijldoelgroepen. Deelnemers vertelden open en eerlijk hoe zij in het leven staan. Wat zij verwachten van hun woonomgeving. En belangrijk: wat Utrecht moet bieden om voor hen aantrekkelijk te worden. De gesprekken werden door MarketResponse vertaald naar adviezen voor Utrecht. Oftewel een waardevol gesprek met al die Utrechters die Utrecht tot Utrecht maken. Ook straks in de nieuwe wijken.

Meer weten over kwalitatief onderzoek i.c.m. BSR?

Mail Floriska Hoogendoorn