Betrek bewoners bij het verduurzamen van de woonomgeving.

22-11-2022

Hoe betrek je bewoners echt bij het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woonomgeving? Daarvoor moet je eerst weten wie die bewoners eigenlijk zijn.

In onze onderzoeken zien we dagelijks dat mensen verschillen, ook als het gaat om duurzaam en levensloopbestendig wonen. De ene bewoner wil gewoon comfortabel en rustig leven, zonder gedoe. De andere is actief bezig met het vergroenen van de wijk. Een derde vindt misschien sociale interactie veel belangrijker dan duurzaamheid.

De gemiddelde bewoner bestaat niet. Probeer je met iedere bewoner op dezelfde manier te communiceren, dan loop je het risico dat je boodschap bij niemand goed aankomt.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek kunnen we mensen op het gebied van woonomgeving, duurzaamheid, mobiliteit, participatie, verhuizen en levensloopbestendigheid indelen in 6 leefwerelden. Die helpen jou op maat te communiceren.

Download de whitepaper BSR Wonen

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*