Een gezondere levensstijl bij Defensie door een combinatie van onderzoeksmethodes

19-08-2019

Een gezonde levensstijl is essentieel voor militairen. Zij kunnen namelijk elk moment worden ingezet. Maar ook voor de lange termijn is het belangrijk. Defensie wil dat militairen gezond zijn als ze na hun militaire carrière terugkeren in de maatschappij. Bij duurzame inzetbaarheid geldt voeding als een van de belangrijkste factoren. De organisatie vindt dat hun manschappen een te ongezond voedingspatroon erop nahouden. De vraag aan MarketResponse: waarom kiezen onze militairen in kantines doorgaans niet voor gezonde voeding? En hoe kunnen wij hen motiveren dit wel te doen?

De eerste stap is dat MarketResponse het voedingsgedrag van de militairen in kaart brengt. Klopt de aanname van Defensie en hoe kijken de militairen zelf naar hun voedingspatroon? Door verschillende onderzoeksmethoden te combineren, schetsen we een compleet beeld. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we interventies ontwikkeld om het voedingsgedrag te verbeteren.

Het combineren van interviews, enquêtes, observaties en analyses

MarketResponse heeft een aantal innovatieve onderzoeksmethoden gecombineerd om het voedingsgedrag van de militairen en de beleving daarvan in kaart te brengen. Enquêtes en interviews, face to face en via WhatsApp afgenomen, gaven een duidelijk beeld van de perceptie van de militairen op hun eigen voedingsgedrag. Daarnaast werden observaties in kantines uitgevoerd, 213 gefotografeerde dienbladen geanalyseerd en de verkoopgegevens van de kantines bestudeerd.

Omdenken om tot oplossingen te komen

Hoewel 85% van de militairen zelf vindt dat ze gezond eten, laten de observaties en analyses in de bedrijfskantines een ander beeld zien. Dit inzicht en de overige resultaten van de verschillende onderzoeken leerden ons anders te kijken naar de initiële vraag van Defensie. De vraag waarom militairen niet kiezen voor gezonde voeding, bleek niet de juiste. De vraag die er feitelijk toe deed: waarom kiezen militairen voor ongezonde voeding?

Er wordt door militairen verschillend gedacht over wat ‘gezond eten’ is. Soms denken militairen dat ze een gezonde keuze maken, maar doen ze dat in feite niet. Daarnaast kiezen ze vaak bewust voor ongezond eten als bron van veel energie, bijvoorbeeld om na een intensieve oefening ‘bij te eten’. Niet onbelangrijk: het aanbod aan ongezond eten in kantines is groot en bij de kassa’s liggen veel ongezonde verleidingen die gretig aftrek vinden.

Advies over gedragsverandering

Ongezond eten uit de kantine halen of harde regels opstellen rondom gezond eten zijn een absolute no-go. Dit wekt weerstand op. Het is slimmer om gezondere energierijke alternatieven te bieden in de kantine en daarover duidelijk te communiceren. Kwark, noten, pasta en vis zijn bijvoorbeeld voedingsstoffen die niet alleen gezonder, maar ook rijk aan energie zijn. Verder zorgt extra aandacht voor goede voeding in de opleiding ervoor dat het eigen beeld over gezonde voeding beter overeenkomt met de werkelijkheid. Die kennis helpt militairen gezondere keuzes te maken.