Gezondheid en geluk komen niet zomaar aanwaaien in de wijk

26-10-2022

Nederland is op zoek naar woonwijken die de voorwaarden scheppen voor een gelukkig en gezond leven. Maar de meeste Nederlanders zitten niet te wachten op gezondheidsbevorderende maatregelen zoals stimuleren van lopen, autovrije zones, deelmobiliteit en het op afstand houden van fastfoodketens. Dit blijk uit recent onderzoek van MarketResponse naar gezondheid en geluk in de woonwijk.

Mensen maken bewuste en onbewuste keuzes

Een gelukkig en gezond leven laat zich niet opleggen, zo blijkt. Het gaat om bewuste en onbewuste keuzes die mensen zelf maken. De ruimtelijke inrichting van wijk, buurt en woning kan hier uiteraard wel aan bijdragen. Het is van belang om per plek de afweging te maken welke elementen kunnen zorgen voor extra verleidingen voor een gezond en gelukkig leven. Voor de ene groep bewoners zit dat in het faciliteren van ontmoeting in de eigen buurt, terwijl voor andere groepen de rustige wandeling door het wijkpark zorgt voor extra dagelijks welbevinden. Er gaat overigens al veel goed, want Nederlanders waarderen hun huidige woongeluk en gezondheid met een 7,9.

Groen, stil, schoon en beweegvriendelijk

De grote uitdaging van deze tijd is om manieren te bedenken waarop we in de veelal sterk verdichte steden en wijken toch kunnen zorgen voor een basis van groen, stilte en beweegvriendelijkheid. Verduurzaming en klimaatadaptatie kunnen goede versnellers zijn van groenere, stillere en gezonde wijken. Elementen die voor bijna alle bewoners bijdragen aan een fijne buurt zijn de aanwezigheid van groen (al verschilt de functie van groen per groep), een omgeving die uitnodigt om te wandelen of fietsen en een schone en stille woonomgeving. Naast deze randvoorwaarden zijn goede basisvoorzieningen van belang voor een gezond en gelukkig leven, zoals de nabijheid van medische zorg, recreatiemogelijkheden en andere buurtvoorzieningen.

Geen actieve sturing op ontmoeten in de wijk

Opvallend is dat de gemiddelde Nederlander wel waarde hecht aan behulpzame buren en buurtbewoners maar dat dit vooral niet gestimuleerd moet worden door het organiseren van buurtactiviteiten, een buurtbudget of een buurtapp. Ook hiervoor geldt dat het erop lijkt dat mensen niet willen dat er actieve sturing plaatsvindt op het stimuleren van ontmoetingen in de wijk. Dit moet waarschijnlijk meer spontaan ontstaan.

BSR-model geeft grip op verschillende leefstijlen

Waarom neemt het ene gezin met een peuter de auto naar de kinderopvang, terwijl het andere lopend naar opa en oma gaat? Waarom woont het ene jonge stel op een woonboot in Amsterdam, terwijl het andere gelukkig is in een rijtjeshuis in die ene Vinexwijk? Het antwoord is dat ze weliswaar dezelfde sociodemografische kenmerken hebben, maar verschillende leefstijlen. Het wetenschappelijke BSR (Brand Strategy Research) model van MarketResponse geeft juist grip op die leefstijlen. Kennis van leefstijlen helpt bij het verklaren en dus beïnvloeden van gedrag van mensen. Het BSR-model ontrafelt de drijfveren van mensen.

Leefstijlen op het gebied van gezondheid in de wijk

De verschillende leefstijlen op het gebied van gezondheid en geluk in de wijk laten grote onderlinge verschillen zien. We onderscheiden zes leefstijlen onder wijkbewoners: actief, rustig, comfortabel, exclusief, gezellig en eigenzinnig. Bij het thema gezonde voeding en bewegen zien we bijvoorbeeld dat de comfortabele en rustige bewoners naar verhouding minder belang hechten aan oplossingen op dit gebied, terwijl de actieve en eigenzinnige bewoners hier veel meer waarde aan hechten. Bij het thema ontspannen en duurzaam wonen springen juist de gezellige en eigenzinnige bewoners eruit. Zij hechten bijvoorbeeld bovengemiddeld veel waarde aan een wijk waarin duurzaamheid prioriteit heeft en waar groene wandelroutes te vinden zijn.

Whitepaper over gezondheid en geluk in de wijk

Wil je meer weten over de verschillen tussen de BSR-leefstijlen en waar zij gelukkig van worden? En welke aspecten van geluk universeel zijn voor elke leefstijl? Of over de keuzes die je moet maken bij de ontwikkeling van een project als je bepaalde leefstijlen wilt aantrekken? Download dan onze whitepaper Gezondheid en geluk in de wijk. Deze maakt duidelijk hoe bewoners aankijken tegen onderwerpen als ontspannen en duurzaam wonen, mobiliteit en gewenst vervoer, prettig samenleven, vermaak, beweging en gezonde voeding. Ook beschrijft de whitepaper de ideale plek hiervoor in wijk, buurt en woning.

Op dinsdag 8 november organiseren we samen met Stadszaken een gratis webinar over dit onderwerp. Kijk hier voor meer informatie over de Webinar ‘Inzicht in bewonerswensen: sturen op gezondheid en geluk’.

Wil je de mogelijkheden voor een rapport op maat bespreken of jouw project vergelijken met de Nederlandse benchmark? Neem dan contact op met Wiebe de Ridder van MarketResponse via wiebe.deridder@marketresponse.nl of 06-24672680.