Hoe betrek je burgers bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving?

06-04-2023

Als initiatiefnemer van ruimtelijke plannen voor een woonomgeving, wil je bewoners uit het gebied meenemen in de plannen. Bewonersparticipatie is belangrijk (en verplicht in de nieuwe Omgevingswet) om gezamenlijk een prettige leefomgeving te creëren. Hoe krijg je bewoners mee in de plannen? En wat zijn hun wensen en verwachtingen op het gebied van participatie?

Inzicht hebben in participatiewensen en -verwachtingen van (toekomstige) bewoners is cruciaal om participatieprocessen te laten slagen. MarketResponse heeft zeer recent onderzoek gedaan naar de communicatie, participatie en gedragsverandering bij (ruimtelijke) plannen en ontwikkelingen. Het onderzoek brengt interessante gegevens en ontwikkelingen aan het licht.

Slechts 27% van de bewoners denkt invloed te hebben

Zo vindt 84% van Nederland het (heel) goed dat mensen steeds meer mee kunnen meedenken over hun woonwijk. 79% staat ook open voor het geven van zijn mening via bijvoorbeeld een enquête over ontwikkelingen in hun woonwijk. Tegelijk denkt slechts 27% ook echt invloed te hebben.

In het onderzoek naar communicatie en participatie bij ruimtelijke ontwikkeling heeft MarketResponse gebruik gemaakt van het wetenschappelijke BSR-leefstijlmodel. Het onderzoek geeft een helder beeld van hoe een gecombineerde aanpak van omgevingscommunicatie en omgevingsparticipatie invloed heeft op gedrag. Het kan leiden tot:

  • Meer gelijkwaardigheid tussen gemeentes en burgers
  • Meer betrokkenheid van burgers
  • Sterkere (psychologische) buurtbinding
  • Vaker gezond, gewenst, positief en bewust gedrag

Download de whitepaper

In de whitepaper over BSR-communicatie, participatie en gedragsverandering bij (ruimtelijke) ontwikkelingen krijg je de onderzoeksresultaten, laatste inzichten en praktische handvatten om communicatie en participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen in te zetten om bewoners positief en constructief te betrekken.

Download de gratis whitepaper ‘BSR-communicatie, participatie en gedragsverandering bij ruimtelijke ontwikkelingen’.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Neem direct contact op

Wiebe de Ridder
Principal Consultant

wiebe.deridder@marketresponse.nl

+31 6 24 67 26 80

wiebe de ridder