Liever een zorgrobot dan het schrikbeeld van een tehuis

30-01-2021

Het verzorgingshuis is een waar schrikbeeld voor mensen. Voor slechts 1% van de ondervraagden in een onderzoek naar de levensloopbestendigheid van woningen is het verzorgingstehuis de eerste keus, mochten zij hulpbehoevend worden.

Daarentegen ziet 30% een robot wel zitten als hulpverlener wanneer zij zorgafhankelijk worden. Dit blijkt uit de Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn, het continue onderzoek onder consumenten naar woon- en welzijnsaspecten. Aan het levensloopbestendigheidsonderzoek namen 2.400 mensen deel. Dat mensen welwillend staan tegenover een zorgrobot boven het menselijk contact van de zorg geeft aan hoezeer ze gehecht zijn aan de eigen vertrouwde woning en omgeving.  

Gemeenschappelijk wonen

Als mensen hulpbehoevend worden willen ze in hun huidige woning blijven wonen (73%), eventueel met de nodige aanpassingen en het inhuren van zorgverleners. Op de tweede plaats komt de aanleunwoning, gevolgd door het wooncomplex. De animo voor het verzorgingshuis is minimaal. Opvallend is dat respondenten het gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijdsgroepen (24%) en gemeenschappelijk wonen voor ouderen (17%) verkiezen boven het wonen in een mantelzorgwoning. Daaruit is af te leiden dat mensen anderen niet tot last willen zijn, ook al zijn ze hulpbehoevend.

Gemengde buurt voor alle leeftijden

Mensen vinden het erg belangrijk dat de huidige woning levensloopbestendig is of wordt (41%), slechts 15% denkt daar nog niet aan. Slechts 14% geeft aan dat de levensloopbestendigheid van de huidige woning het rapportcijfer 9 of 10 mag krijgen. Gewenste voorzieningen zijn winkels (59%) en huisarts of gezondheidscentrum (49%) op loopafstand. Ook wil 59% graag wonen in een gemengde buurt voor alle leeftijden met een park in de nabije omgeving. De bereikbaarheid van openbaar vervoer weegt met een score van 53% eveneens zwaar.

Geen mogelijkheden voor domotica

Domotica, zoals automatische verlichting, deurcamera en medicijnregistratie, is slechts bij 8% van de respondenten aanwezig. Bij bijna de helft van de respondenten waar dit niet aanwezig is, zijn daar volgens hen ook geen mogelijkheden voor. Veel aanpassingen zijn al wel aanwezig, zoals een goed toegankelijk ingang voor mindervaliden (36%), geen drempels of opstapjes (38%), een inloopdouche (47%) en brede gangen en deuren (41%). Bij een derde is op moment alles al gelijkvloers.

44. Funnel Whitepaper - Sustainability Drivers NL

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*