Ook wonen naast een seksclub kan het goede thuisgevoel geven

08-11-2022

Verhuizen is een van de meest stressvolle en belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Bij de keuze om te verhuizen naar een nieuwe plek spelen veel verschillende factoren een rol. Maar uiteindelijk zoekt iedereen een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Wat zorgt voor dat thuisgevoel verschilt van mens tot mens.

Seksclub in de achtertuin

En zo kon het gebeuren dat ik zeven jaar geleden met mijn vrouw en drie kinderen met volle overtuiging voor een huis heb gekozen met uitzicht op een seksclub in de achtertuin en bij tijd en wijle dealers in de voortuin. Als ik het zo verkoop is dat misschien niets voor jou. Maar we wonen in het centrum van Rotterdam op vijf minuten lopen van het Centraal Station, in een autoloos straatje met andere stadse gezinnen, waar de kinderen buiten kunnen spelen en met leuke kroegjes en eettentjes in alle windrichtingen.

Sfeer klopt met waarden en mentaliteit

Ik heb hier dus met mijn volle verstand voor gekozen. Het binnenstedelijke karakter, dichtbij voorzieningen, openbaar vervoer, horeca, theater en bioscoop past bij onze levensstijl. De nadelen zoals de drukte, geluidsoverlast van autoverkeer en passanten (vooral ’s nachts na het uitgaan), de seksclub om de hoek en incidenteel een dealer nemen we voor lief. Zolang de sfeer in de buurt klopt met onze waarden en mentaliteit werkt het voor ons heel goed. En de keuze voor deze plek bleek in de praktijk nog meer voordelen te hebben. We hebben veel meer en beter contact met onze buren. We mogen de tuin van de seksclub gebruiken als speeltuin voor de buurtkinderen. En verder hadden we eigenlijk nooit last van deze buren. Toch zal niet iedereen zich thuis voelen op deze plek in het centrum. En dat hoeft ook niet.

Identiteitsdriehoek vormt de basis

Maar hoe krijg je grip op potentiële toekomstige bewoners? Waarom kiezen ze voor een plek? En hoe zet je die plek in de markt? Bij MarketResponse weten we dat het perspectief van de doelgroep en de hun leefstijl onmisbare onderdelen zijn om te komen tot een sterk concept en product. Aan de basis hiervan ligt de identiteitsdriehoek. Een duidelijke en onderscheidende identiteit ontstaat wanneer de drie eenheden locatie, doelgroep en product goed op elkaar zijn afgestemd. Daar ligt de kracht van differentiatie en werkelijk aansluiten bij de eindgebruiker. Met leefstijlgerichte marketing en communicatie kun je hier richting aan geven.

BSR-model ontrafelt drijfveren

Wat zijn dan die leefstijlen? Waarom neemt het ene gezin een huis met een seksclub als buurman, terwijl het andere gezin kiest voor een boerderij in de polder? Waarom woont het ene jonge stel in een zelf gerenoveerd appartementje in Rotterdam-Zuid, terwijl het andere gelukkig is in een rijtjeshuis in een Vinexwijk? Dat komt doordat ze dezelfde socio- demografische kenmerken hebben, maar verschillende leefstijlen. Met het wetenschappelijke BSR-model van MarketResponse krijg je grip op leefstijlen. Wij geloven in de kracht van leefstijlen bij het verklaren en beïnvloeden van gedrag van mensen. Het BSR-model ontrafelt de drijfveren van mensen.

Leefstijlen en wonen

Het BSR-model voorziet ook voor het woondomein in leefstijlsegmentatie (zie afbeelding). Onze onderzoeken laten zien dat mensen verschillen, ook als het bijvoorbeeld gaat om duurzaam en levensloopbestendig wonen. De ene bewoner wil comfortabel en rustig leven, zonder gedoe. De ander is actief bezig met het vergroenen van de wijk. Een derde vindt misschien sociale interactie veel belangrijker dan duurzaamheid.

Gebiedsanalyse voor woningbouwprojecten

In onze analyses voor woningbouw- en mixed-use ontwikkelingen gebruiken we onze data van het BSR-model om te onderzoeken of de vraag vanuit de markt, de verhuisbereidheid van de verschillende BSR-leefstijlgroepen, de omwonende van het project en het concept voor het project goed op elkaar aansluiten. Hiervoor hanteren we de inzichten in de marktvraag en verhuisbewegingen van Houzr, een product van onze partner Veneficus. Daarnaast gebruiken we relevante open data en de methoden en techniek van onderzoek uit cultuurwetenschappen, stadsgeografie, stedenbouw, omgevings- en sociaal psychologie om plannen te toetsen.

Op basis van deze analyse geven we advies over de participatie, communicatie en marketing in relatie tot het project. Deze aanpak biedt gemeenten, corporaties en ontwikkelaars meer zekerheid over de match tussen het concept van het project en de vraag in de markt. Dit maakt het mogelijk de wijk voor de lange termijn goed te positioneren en ontwikkelen.

Alle bewoners passen prima in ons straatje

De woningen in mijn eigen buurt zijn in 2009 als cascowoning in de markt gezet. Alle buren woonden op maximaal duizend meter van hun nieuwe huis. Dit was een eis van de woningcorporatie die de woningen op de markt heeft gebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen in onze buurt allemaal bewust in de stad wonen en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. De cascowoningen moesten immers nog verder opgeknapt worden. Deze ondernemende houding heeft ook geresulteerd in de vergroening van de straat door de aanleg van grote geveltuinen die bijdragen aan klimaatadaptatie.

Alle nieuwe bewoners passen prima in ons straatje want de plek, het product en de mensen kiezen voor dezelfde kwaliteiten en waarden, inclusief de bijbehorende voor- en nadelen. Dit geldt ook voor de bewoners die hier later zijn komen wonen. Dit zijn inzichten achteraf. Met het BSR-model en gebiedsanalyse helpen we gemeenten, corporaties, beleggers en ontwikkelaars op voorhand met het bepalen van de juiste doelgroepen en leefstijlen voor hun renovatie- en nieuwbouwprojecten en wijkconcepten.

Meer weten over doelgroepen voor jouw project? Neem contact op met Wiebe de Ridder via wiebe.deridder@marketresponse.nl of 06-24672680. Of download onze whitepaper over BSR Wonen.

Feedback