Wie kun je verwachten op je participatieavond?

18-04-2023

Zijn het de usual suspects die zichzelf graag horen en anderen het woord ontnemen? Of heb je vooral te maken met ‘gezellige’ mensen, die het fijn vinden dat ze geraadpleegd worden? Bewonersparticipatie is noodzakelijk bij ruimtelijke plannen. Dan is het wel prettig als je van tevoren weet met wat soort groepen bewoners je te maken hebt.

In de nieuwe Omgevingswet is participatie een belangrijk onderwerp. Tot nu toe was de gemeente verantwoordelijk om die bewonersparticipatie te organiseren. In de nieuwe Omgevingswet ligt die verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer van het project: woningcorporatie, ontwikkelaar, gemeente of een combinatie van die drie.

Van fysieke naar online bijeenkomst

Grofweg kun je stellen dat een derde van de burgers passief is als het gaat om meedenken en meestemmen over hun leefomgeving. Ook een derde is juist actief onderdeel van de participatiemaatschappij. De rest, ook een derde ongeveer, zit daar tussenin. Er is de laatste jaren wel iets veranderd in de participatievorm en -deelname. De fysieke bijeenkomsten in wijkcentra, buurthuizen en raadszalen zijn meer en meer verhuisd naar online omgevingen. Die ontwikkeling was al enigszins gaande, maar kreeg door corona een flinke boost uiteraard. Post-corona zijn veel participatiebijeenkomsten online gebleven. Daarbij blijkt dat er ook andere mensen meedoen als de bijeenkomst virtueel is en niet in een fysiek zaaltje. Drukke dertigers en vrouwen met een migratieachtergrond melden zich dan bijvoorbeeld vaker aan.

BSR verrijkt met participatiewensen

Speciaal voor participatie- en communicatiedoeleinden heeft MarketResponse haar zes BSR-bewonersprofielen verrijkt met onder meer participatiewensen- en verwachtingen. Dit is gebaseerd op onderzoek onder 1500 Nederlanders. Dat maakt het mogelijk om bewoners met verschillende profielen op een eigen manier te benaderen.

De burger wordt steeds mondiger en eigenwijzer (of: assertiever). Toch blijkt uit marktonderzoek van MarketResponse dat de burgers de gemeente de betrouwbaarste berichtgever vinden (52 procent). Betrouwbaarder dan andere overheden, als Rijksoverheid en provincie. Verder blijkt dat een brief nog altijd de meest gewaardeerde communicatievorm is om mensen op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in hun omgeving. Blijf dus vooral brieven versturen.

Gratis webinar Participatie en bewonerswensen

Als initiatiefnemer moet je van tevoren goed nadenken over vorm en doel van het participatieproces. Wil je alleen infomeren, of bewoners ook raadplegen, je laten adviseren, bewoners laten coproduceren, of zelfs laten (mee)beslissen? Belangrijk is dus ook dat je inzicht hebt in het type bewoners dat participeert. Stadszaken.nl en MarketResponse organiseren op donderdag 20 april van 11:00 tot 12:00 uur het gratis webinar ‘Participatie en bewonerswensen: zo krijg je als gemeente, corporatie & ontwikkelaar mensen mee‘. Daar presenteert Wiebe de Ridder van MarketResponse de uitkomsten van het onderzoek naar de actuele stand van zaken op het gebied van participatie en communicatie bij ruimtelijke processen. Verder wordt er ingegaan op de praktijk van participatie en communicatie met het BSR-model.

Reserveer alvast de whitepaper

In de whitepaper over BSR-communicatie, participatie en gedragsverandering bij (ruimtelijke) veranderingen krijg je de onderzoeksresultaten, laatste inzichten en praktische handvatten om communicatie en participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen in te zetten om bewoners positief en constructief te betrekken.

De whitepaper wordt eind april 2023 gepubliceerd. Je kunt de whitepaper nu al hier reserveren. Dan ontvang je deze direct op het moment van publicatie.