BSR-leefstijlen Energietransitie

Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Bij MarketResponse geloven we in de kracht van leefstijlen bij het verklaren en beïnvloeden van gedrag. Wij hebben daar een wetenschappelijk model voor: het BSR-model. BSR is het wetenschappelijke model van MarketResponse en staat voor Brand Strategy Research. Dit model ontrafelt de drijfveren van mensen en wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke boodschap, welke tone of voice en via welk kanaal. In de basis kent Nederland vier leefstijlen die ieder op hun eigen manier van in het leven staan: creatief, harmonieus, controlerend en veilig.

Bij MarketResponse willen we commerciële bedrijven helpen maatschappelijker te worden en publieke en maatschappelijke organisaties laten profiteren van onze kennis op het gebied van klantvriendelijkheid en de drijfveren van mensen. Op het terrein van de energietransitie zagen we mogelijkheden: zou het niet fantastisch zijn beter te begrijpen wat bewoners en burgers drijft in de transitie naar aardgasvrije (woon)wijken en duurzame energieopwekking? Speciaal voor vraagstukken rondom de energietransitie hebben we een specifiek BSR-leefstijlmodel gemaakt met zes bewoners-segmenten: BSR-leefstijlen Energietransitie model.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Want bewoners hebben totaal verschillende wensen, motieven en behoeften als het gaat om de energietransitie. Velen zijn actief en betrokken en juichen de maatregelen toe. Anderen wachten af. Of zijn faliekant tegen ongeveer elke overheidsmaatregel op het gebied van de energietransitie. Als gemeente wil je je burgers betrekken bij de transitie naar aardgasvrije (woon)wijken en duurzame energie. Want je hebt een regiefunctie op dit gebied. Maar hoe bereik je hen? En hoe informeer je hen?

De gemiddelde burger bestaat niet en is ook niet op te delen in voor- en tegenstanders. Op basis van ons BSR-leefstijlsegmentatiemodel hebben we zes doelgroepen op het gebied van de energietransitie gedefinieerd. Van elk van deze specifieke doelgroepen weten we heel gedetailleerd hoe hun mening, houding en gedrag is op het gebied van de energietransitie. Bovendien weten we tot op postcodeniveau waar deze doelgroepen in jouw gemeente wonen.

Met BSR Energietransitie gebaseerd op leefstijlsegmentatie beschik je over unieke data die je heel gericht helpt bij je energietransitiebeleid en de communicatie daarover in jouw gemeente.

Meer weten over BSR Energietransitie? Neem contact op met Wiebe de Ridder.

Whitepaper BSR Energietransitie ‘Aardgasvrij? Dat is (n)iets voor mij!’

Download de whitepaper ‘Hoe motiveer je burgers met verschillende drijfveren in de energietransitie?’

Download hier