Het onderzoek

Het BSR-model voor leefstijlsegmentatie

Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Bij MarketResponse geloven we in de kracht van leefstijlen bij het verklaren en beïnvloeden van gedrag. Wij hebben daar een wetenschappelijk model voor: het BSR-model. BSR is het wetenschappelijke model van MarketResponse en staat voor Brand Strategy Research. Dit model ontrafelt de drijfveren van mensen en wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke boodschap, welke tone of voice en via welk kanaal. In de basis kent Nederland vier leefstijlen die ieder op hun eigen manier in het leven staan: creatief, harmonieus, controlerend en veilig.

Waarom BSR-leefstijlen Energietransitie?

Bij MarketResponse willen we commerciële bedrijven helpen maatschappelijker te worden en publieke en maatschappelijke organisaties laten profiteren van onze kennis op het gebied van klantvriendelijkheid en de drijfveren van mensen. Op het terrein van de energietransitie zagen we mogelijkheden: zou het niet fantastisch zijn beter te begrijpen wat bewoners en burgers drijft in de transitie naar aardgasvrije (woon)wijken en duurzame energieopwekking? Speciaal voor vraagstukken rondom de energietransitie hebben we een specifiek BSR-leefstijlmodel gemaakt met zes bewoners-segmenten: BSR-leefstijlen Energietransitie.

Het onderzoek

In de zomer van 2019 is er uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd: we gebruikten vier focusgroepen, een survey onder meer dan 1500 personen (representatief voor Nederland) en een data-koppeling met onze Smart-GIS database. Hieruit zijn zes segmenten gedestilleerd. Al snel bleek dat in het domein energietransitie naast drijfveren, waar BSR zich op richt, ook socio-demografische variabelen een rol spelen. Met name het kopen of huren van een woning was verklarend. Dit was daarom een tweede belangrijke pijler onder de gevonden segmenten. Het onderzoek en de uitkomsten zijn voornamelijk toepasbaar geweest op de ‘warmtetransitie’, oftewel; gasloos wonen.

In de loop van de tijd is de behoefte ontstaan het domein energietransitie breder te trekken. Naast de warmtetransitie zijn ook onderwerpen gerelateerd aan energie in en om het huis (zoals isolatie en koken zonder gas) en duurzame energie aan de orde gesteld. In samenwerking met Provincie Utrecht is de vragenlijst aangescherpt, waarbij deze onderwerpen erbij betrokken zijn. In de zomer van 2022 is vervolgens opnieuw uitgebreid kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder meer dan 1500 personen (representatief voor Nederland) en een data-koppeling met onze Smart-GIS database gemaakt. Ook hier zijn zes segmenten uit ontstaan. Echter, de segmenten zijn niet 1 op 1 te vergelijken met de segmenten uit het onderzoek van 2019. Een van de segmenten is bijvoorbeeld weggevallen en er is een nieuw segment ontstaan. Ook binnen de segmenten hebben verschuivingen plaatsgevonden. Verder is het kopen of huren van een woning een minder grote verklarende rol gaan spelen. Het onderzoek en de uitkomsten zijn toepasbaar voor een breder energietransitiedomein, met daarin zowel de oude warmtetransitie als ook de nieuwe onderwerpen.

Van wie en voor wie

Het onderzoek is door MarketResponse in samenwerking met Provincie Utrecht uitgevoerd. MarketResponse is eigenaar van de rekenregel, de uitkomsten en de ontwikkelde tooling. Gebruik van deze data geschiedt in overeenstemming met onze voorwaarden en ons privacy statement.

‘Aardgasvrij? Dat is (n)iets voor mij!’

Hoe motiveer je burgers met verschillende drijfveren in de energietransitie?

Download hier
Feedback