Blijf relevant met je merk

29-06-2023

De context waarin merken zich bevinden, verandert steeds sneller. Economische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, maatschappelijke stromingen en stemmingen veranderen. Om relevant te blijven als merk moet je kunnen meebewegen en je continu bewust zijn van de tijdgeest. Beweeg je niet mee? Je concurrent doet dit wel. Of er komt er een nieuwe concurrent die die tijdgeest meteen goed weet aan te spreken, waardoor jij, tijdelijk of definitief, relevantie en aansluiting in jouw marktsegment verliest.

Merkpositionering is een continu proces

Positioneren doe je om de fysieke en mentale meerwaarde van je merk aan te tonen. Dat is niet: één keer doen en voor altijd goed. Merkpositionering is een continu proces. Daarbij kijk je naar de twee kanten die elk merk heeft: de inside out- en outside in-kant. De inside out-kant gaat uit van de bezieling. Dat is waar je als merk zelf voor staat. De outside in-kant van een merk geeft aan hoe de buitenwereld tegen het merk aankijkt. Je moet werk maken van je merk om relevant en actueel te blijven. Hoe?

Gestructureerd en weloverwogen merkkeuzes maken

In de nieuwe whitepaper van MarketResponse ‘Werk maken van je merkpositionering’ gaan we in op positionering en lichten we toe hoe je, op een gestructureerde wijze, tot een weloverwogen keuze komt waardoor jouw merk relevant blijft of wordt. Je leert hoe je dit stapsgewijs aanpakt. Hoe je de juiste positionering kiest en hoe je die consequent uitdraagt.

Download de whitepaper ‘Werk maken van merkpositionering’

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Feedback