Alle vormen van marktonderzoek kosten geld.

23-02-2020

Alle soorten marktonderzoek kosten geld

De kosten van het uitvoeren van een marktonderzoek kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de grootte en complexiteit van het onderzoek, het type onderzoeksmethode en de doelgroep. Alle vormen van marktonderzoek kosten tijd en geld. Daarnaast betaal je voor expertise. Je wilt een dergelijk project immers uitbesteden aan een partij die van wanten weet. Voor niks gaat de zon op. Je moet onder andere rekening houden met de volgende kostenposten.

De onderzoeker; onderzoeksbureau of freelancer

De kosten van het inhuren van een onderzoeksbureau of een freelancer om het onderzoek uit te voeren, zijn meestal de grootste financiële last. De kosten hiervoor variëren afhankelijk van het niveau van expertise en ervaring van het bureau of de freelancer, de grootte van het project, en de locatie.

Steekproef en gegevensverzameling

De kosten voor het verzamelen van gegevens, zoals het uitvoeren van enquêtes, interviews, of van focusgroepen, kunnen bijdragen aan de totale kosten van het onderzoek. Deze kosten omvatten bijvoorbeeld de kosten van het opzetten en uitvoeren van de onderzoeksmethode, het bereiken van de respondenten en de kosten van de gebruikte technologie.

Analyse van gegevens

Het analyseren van de verzamelde gegevens kan ook kosten met zich meebrengen, vooral als er geavanceerde analysemethoden worden gebruikt. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de complexiteit van de gegevens en de gebruikte analysemethoden.

Rapportage en presentatie

Het opstellen van een rapport of de presentatie van de onderzoeksresultaten kan ook kosten met zich meebrengen. Deze kosten zijn afhankelijk van de tijd en inspanningen die nodig zijn om de resultaten op een duidelijke en begrijpelijke manier te presenteren. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor het opstellen van presentaties of het ontwerpen van visuele elementen zoals grafieken en tabellen.

Administratiekosten

Veel onderzoeksbedrijven rekenen administratiekosten die bovenop de kosten van het onderzoek komen. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor projectmanagement, rapportage en coördinatie van verschillende aspecten van het onderzoek.

Overige kosten

Er kunnen nog andere kosten zijn, zoals de kosten voor reizen, accommodatie en eventuele vergoedingen voor respondenten. Als het onderzoek veldwerk omvat, zoals interviews of focusgroepen op locatie, kunnen er extra kosten zijn voor reis- en verblijfskosten van onderzoekers.

Conclusie

Zonder kosten marktonderzoek doen is een onmogelijke taak. Het is belangrijk om rekening te houden met alle kostenposten bij het plannen van je onderzoek. Je moet de kosten ook in verhouding zetten tot de verwachte voordelen en resultaten van het onderzoek. Het uitvoeren van een marktonderzoek kan op de lange termijn helpen om kosten te besparen. Bijvoorbeeld doordat er betere beslissingen worden genomen en een bedrijf efficiëntere marketingstrategieën kan ontwikkelen.

Als je ervoor kiest om een extern commercieel bedrijf in te huren om een marktonderzoek uit te voeren, kunnen er extra kosten zijn naast de kosten van de eigenlijke onderzoeksactiviteiten. Het is belangrijk om deze extra kosten te overwegen bij het bepalen van het budget. Het kan ook helpen om offertes te vergelijken en te onderhandelen over de kosten met het onderzoeksbureau.