Veel Nederlanders vinden overstappen op duurzame energie duur en ingewikkeld

28-02-2020

Nederlanders plaatsen graag zonnepanelen of willen hun woning beter isoleren, maar voor bijna de helft (43%) zijn de kosten voor dergelijke verduurzaming niet op te brengen. Daarnaast vinden ze het ingewikkeld om hun woning energiezuiniger te maken omdat daar te veel partijen bij betrokken zijn.

Nederlanders plaatsen graag zonnepanelen of willen hun woning beter isoleren, maar voor bijna de helft (43%) zijn de kosten voor dergelijke verduurzaming niet op te brengen. Daarnaast vinden ze het ingewikkeld om hun woning energiezuiniger te maken omdat daar te veel partijen bij betrokken zijn.

Zelf energie opwekken verduurzaamt

Dit blijkt uit de Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn (TMWW), het permanente consumentenonderzoek van MarketResponse Marktvinders. Aan de peiling over duurzame energie in de woning hebben ruim 5.300 respondenten meegewerkt. Van hen geeft 41% aan dat duurzame energie een belangrijke rol speelt in de keuzes die zij maken. De helft van de respondenten geeft aan dat zelf energie opwekken bijdraagt aan verduurzaming van de energievoorziening. Het merendeel zegt te weten wat ze kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Overheid moet over de brug komen

Nederlanders vinden het opwekken van zonne-energie (52%), beperken van CO2-uitstoot door bedrijven (53%) en beter isoleren van woningen en gebouwen (48%) belangrijke maatregelen om te kunnen verduurzamen. Om bewoners zelf over de streep te trekken om duurzame en energiebesparende maatregelen te treffen moet de overheid over de brug komen met subsidie (48%). Ook moet dan vooraf goed duidelijk zijn wat de maatregelen opleveren aan kostenbesparing (43%) en binnen welke termijn investeringen zijn terugverdiend.

Energie krijgt rapportcijfer 7,7

Gemiddeld beoordelen bewoners hun energievoorziening met het rapportcijfer 7,7. Een kwart geeft zelfs een 9 of een 10. Slechts 2% noteert een rapportcijfer 4 of lager. Als het gaat om gerealiseerde energiebesparende maatregelen geeft 85% aan dubbelglas te hebben en 28% beschikt over extra isolerend HR+++ glas. De helft heeft gevel-, dak- en vloerisolatie en 21% beschikt over zonnepanelen. Een vijfde van de respondenten geeft aan zonnepanelen te willen aanbrengen.

Druppel op de gloeiende klimaatplaat

Respondenten vinden duurzaamheid weliswaar belangrijk, maar ze hebben ook het idee dat we het dan wel echt samen moeten doen. Voor sommigen voelt hun moeite als een druppel op de gloeiende klimaatplaat. Om die reden willen zij een deel eigengewin kunnen halen uit de inspanningen voor een duurzamere levensstijl.

Meer weten over de Trendmonitor Wonen en Welzijn?
Feedback