Patiënt én arts zijn gebaat bij goede informatie

10-12-2015

Artsen zijn positief over de communicatie met hun patiënten als die goed geïnformeerd op het spreekuur komen. Ruim 70% van de artsen en medisch specialisten vindt dat patiënten ook steeds beter geïnformeerd zijn. En 81% van de artsen zegt dat dit leidt tot een goed gesprek. Driekwart van de zorgverleners denkt dat patiënten de kwaliteit van de zorg daardoor beter vinden. Van de patiënten zegt ruim de helft (53%) betere keuzes in het behandelproces te maken, omdat nuttige informatie beschikbaar was. Dit blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF en MarketResponse onder patiënten en zorgverleners, naar aanleiding van de uitreiking van de Patiëntvriendelijkheidsprijs, de publieksprijs van de zorg in Nederland.

Te veel informatie

Eén op de vijf patiënten voelt zich overdonderd door de informatie die de arts in het ziekenhuis geeft. Daar ligt dus nog een kans op verbetering van de communicatie van specialist naar patiënt. Achteraf verwijt 8% van de patiënten zichzelf dat ze vooraf geen informatie hebben gezocht. Daardoor gingen ze onvoorbereid het gesprek in. Ze denken dat het gesprek beter was gegaan als ze zich wel vooraf hadden geïnformeerd.

Spanning en onrust

Bijna 60% van de patiënten houdt een overwegend positief gevoel aan het gesprek met de zorgverlener over. Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie NPCF: “Zo’n 30% van de patiënten zegt dat een bezoek aan een zorgverlener spanning, onzekerheid en onrust met zich meebrengt. Nog eens 14% begrijpt gewoon niet wat er gebeurt. Het ontbreek hen aan informatie. De communicatie moet dus beter.”

Publieksprijs van de zorg

De uitreiking van de Patiëntvriendelijkheidsprijs 2015 was woensdag 9 december 2015 in Utrecht. Het Deventer Ziekenhuis is het Meest Patiëntvriendelijke Ziekenhuis van Nederland. Opella uit Ede won de titel Meest Patiëntvriendelijke verpleeghuis. De St. Maartenskliniek bleek de Meest Patiëntvriendelijke kliniek. En de Meest Patiëntvriendelijke zorgverlener van Nederland is cardioloog Hofstra uit Utrecht. De uitslag was gebaseerd op de waarderingen van ZorgkaartNederland, de grootste waarderingssite voor de zorg, en een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse onder 320 Nederlanders die dit jaar een arts hebben bezocht en 84 artsen en medisch specialisten. Het onderzoek vond plaats tussen 20 november en 1 december 2015. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking maakte Patiëntenfederatie NPCF de drie belangrijkste wensen van patiënten bekend. Eén ervan is de beschikking over informatie. Daarnaast blijken patiënten ook graag zelf de regie te voeren over hun gezondheid en behandeling. Als derde wens kwam naar voren dat patiënten graag echt gezien en gehoord willen worden door hun zorgverlener.