Top of flop: Nextdoor

06-04-2016

Beter een goede buur dan een verre vriend

Goed contact met de buren, sommige Nederlanders zweren erbij, terwijl anderen de naaste buren misschien vaag kennen. Nextdoor gaat uit van het gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ en verwacht dat Nederlanders behoefte hebben aan (meer) contact met de buren. Dit faciliteren ze met een app. Maar zit de Nederlander te wachten op meer contact met de buren of hebben ze dit zelf al geregeld?

Score van het concept: Geloofwaardig, maar de meningen zijn verdeeld

De app is nog maar kort geleden gelanceerd in Nederland (februari 2016), toch heeft 19% van de respondenten wel eens iets gehoord over Nextdoor.

Gemakkelijker communiceren met je buren en je buurt veiliger maken, dat belooft Nextdoor. Een meerderheid gelooft ook dat Nextdoor deze claims waar kan maken. Het veilig opslaan van persoonlijke gegevens in de app zorgt voor verdeeldheid onder de respondenten. Dit past in de huidige tijdsgeest waarin veel twijfel is over de veiligheid van gegeven. Een meerderheid vindt het ook gewoon een beetje een eng idee, zoveel persoonlijke gegevens in een app.

Maar is er, buiten de veiligheid, eigenlijk wel behoefte aan Nextdoor en is het concept vernieuwend? Ongeveer 3 op de 10 respondenten geeft aan dat er vergelijkbare diensten bestaan. Bovendien geeft bijna de helft van de respondenten aan geen app nodig te hebben om te weten wat er in de buurt speelt. Toch denkt een derde van de respondenten er wel iets aan te kunnen hebben. Al met al dus een vrij wisselend beeld, wordt Nextdoor een top of een flop?

Conclusie: kenmerken van een topper

De app is een topper in potentie. De bekendheid is zo kort na de introductie al vrij hoog en de claims worden geloofd. Gemakkelijker communiceren met de buren, wie wil dat nou niet? Een groot deel van de Nederlanders blijkt, want slechts 20% van de Nederlanders wil meer contact met de buren. Het lijkt erop dat Nextdoor voor slechts een kleine groep voorziet in een behoefte.

Ons oordeel? Leuk bedacht, maar waarschijnlijk geen topper. De verwachting is dat een kleine groep (19%) het waarschijnlijk gaat downloaden. De respondent ziet weinig verschil tussen Whatsapp-/facebookgroepen en Nextdoor (48%). Ongeveer een kwart van de respondenten heeft al een Whatsapp- of facebookgroep met de buren. Kortom Nextdoor heeft potentie, maar moet echt op zoek gaan naar wat het onderscheid ten opzichte van andere kanalen.

Over het onderzoek

Voor deze concepttest zijn in februari 2016, 121 Nederlanders met een smartphone met internettoegang ondervraagd.

Feedback