Verzekerde pikt uitsluiten van ziekenhuis door verzekeraar niet

12-06-2020

Patiënten zijn het er niet mee eens als hun zorgverzekeraar geen contract meer afsluit met hun favoriete ziekenhuis. Maar liefst 38% van de verzekerden zegt over te stappen als de verzekeraar het voorkeursziekenhuis niet contracteert.

Polis aanpassen

Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse onder 3.000 respondenten in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast zegt 31% van de verzekerden de polis aan te passen, zodat ze toch naar het ziekenhuis van hun voorkeur kunnen blijven gaan. Uit het onderzoek blijkt verder dat 11% van de verzekerden het contracteren van alle ziekenhuizen belangrijk vindt. Zij zeggen over te stappen als de verzekeraar geen contract heeft met een ziekenhuis buiten de regio.

Taxikosten vergoeden

Zorgverzekeraars kunnen wel invloed uitoefenen op de sterke reactie van verzekerden. Ze kunnen bijvoorbeeld de taxikosten naar een ander, wel gecontracteerd ziekenhuis vergoeden. Het percentage dat in dat geval overstapt naar een andere verzekeraar neemt dan af van 38% naar 30%, maar blijft aanzienlijk.

Onderhandelen over goede zorg

De ACM constateert dat de onderzoeksresultaten invloed hebben op de mogelijkheden voor een zorgverzekeraar om te onderhandelen met ziekenhuizen over kwalitatief goede en betaalbare zorg. “De sterke reactie van verzekerden beperkt de mogelijkheden om in het uiterste geval een ziekenhuis niet te contracteren als dit een hoge prijs vraagt of minder goede kwaliteit levert”, aldus de ACM in haar onderzoeksbericht.

In het onderzoek vroeg MarketResponse de representatieve groep respondenten hoe ze zouden reageren als een ziekenhuis niet wordt gecontracteerd. Ze konden kiezen uit overstappen naar een andere verzekeraar, de verzekeringspolis aanpassen of niets doen.

Feedback