40% van de Nederlanders wantrouwt zorgverzekeraars

20-07-2015

Steeds meer mensen oriënteren zich op de zorgverzekeringsmarkt. 30% van de consumenten zegt zich te oriënteren. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2014. Ook het wantrouwen in de motieven van zorgverzekeraars stijgt. 40% van de Nederlanders wantrouwt zorgverzekeraars. Onder overstappers is zelfs ruim de helft wantrouwend. Dit blijkt uit een onderzoek van MarketResponse naar keuzes van consumenten in de zorgverzekeringsmarkt in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het was de tweede keer dat ACM een dergelijk onderzoek heeft laten uitvoeren.

Bewust vergelijken steeds gewoner

Het aantal mensen dat zich oriënteert op de zorgverzekeringsmarkt neemt toe (30%, t.o.v. 25% in 2014). Toch blijft het aantal overstappers vrijwel gelijk (11%). 61% van de switchers geeft aan dat prijs de belangrijkste drijfveer is om te switchen van zorgverzekeraar. Daarnaast worden redenen zoals dekking (34%) en vrije zorgkeuze (20%) steeds vaker genoemd. Consumenten die zich wel hebben georiënteerd maar niet zijn overgestapt, geven daarvoor als reden dat hun huidige verzekeraar best een goede prijs heeft (47%) of dat er weinig verschil bestaat tussen de verzekeraars (34%).

Consumenten zijn wantrouwend

Ten opzichte van 2014 neemt het wantrouwen richting verzekeraars toe. 40% van de consumenten zegt (zeer) weinig vertrouwen te hebben dat zorgverzekeraars het belang van klanten voor ogen houden. In 2014 was dat 32%. Met name onder de overstappers bestaat er veel wantrouwen (52%).

Consument wil onafhankelijke informatie

Websites van verzekeraars, prijsvergelijkingswebsites en consumentenorganisaties zijn de belangrijkste bronnen van informatie voor het oriënteren. Maar de informatie op vergelijkingssites wordt niet altijd vertrouwd. Consumenten zijn dit jaar een stuk minder vaak via een vergelijkingswebsite overgestapt (8%, t.o.v. 25% in 2014). Consumenten die alleen georiënteerd hebben, hebben minder vertrouwen in websites van verzekeraars en prijsvergelijkers, dan de consumenten die daadwerkelijk zijn overgestapt.

De behoefte aan onafhankelijke informatie blijft bestaan. ACM heeft hier vorig najaar samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op ingespeeld. Via ConsuWijzer hebben consumenten tips gekregen voor het vergelijken van zorgverzekeringen. Een op de vijf oriënterende consumenten heeft de informatie van ConsuWijzer ook daadwerkelijk gebruikt.

*Dit onderzoek heeft gelopen van 19 januari t/m 3 februari onder 531 Nederlanders.

Feedback