MBA in Big Data #2: Je Big Data-strategie

07-11-2016

Hoe een Big Data-strategie niet draait om data maar om een helder doel: welkom bij course 2 van de opleiding MBA Big Data & Business Analytics.

Een succesvolle Big Data-strategie begint niet met data. Data zijn maar een middel om de doelstellingen van een bedrijf te realiseren. De belangrijkste stap is het definiëren van je doel: Waarmee ga je als bedrijf de grootste impact maken? Als je dit doel hebt vastgesteld kun je daaraan een invulling geven. Onderweg kom je allerlei afleidende doelen tegen die stuk voor stuk leuk en interessant, maar minder belangrijk. Als je je doel voor ogen houdt zul je zeker stappen in de goede richting zetten.

Ontwikkelen van de strategie

Net als bij de ontwikkeling van een normale bedrijfsstrategie is voor een Big Data-strategie een aantal stappen nodig. Hier zijn er vier.

Stap 1  Onderzoek hoe het externe en interne speelveld er uit ziet. Extern hebben we het over klanten en concurrenten (wie zijn het, wat doen ze en wat willen ze?), intern kijk je naar de eigenschappen van je bedrijf (wat zijn je sterke en zwakke punten?).

Stap 2  In de tweede stap definieer je hoe je in dit speelveld gaat opereren en wat je winnende strategie zal zijn. In deze stap is het dus van belang om een goede visie te hebben op toekomstige ontwikkelingen: het sturen van brieven aan klanten is niet meer van deze tijd – of toch juist wel?

Stap 3  Hierin onderzoek je hoe je organisatie er uit moet zien om je winnende strategie uit te voeren. En er moet nagedacht worden hoe je jouw strategie gaat volhouden en volgen.

Stap 4  Als laatste ga je de hele strategie implementeren en uitvoeren.

Big Data-strategieën

Afhankelijk van het type data dat beschikbaar is en het doel van de analyse is een viertal strategieën te onderscheiden:

 1. Managen van prestaties
 2. Data-exploratie
 3. Sociale analyses
 4. Analyses van het keuzeproces

Bij de eerste strategie gebruik je de data om de prestaties van het bedrijf te meten. Vaak worden daarvoor KPI’s opgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het meten van omzet en transacties, waarvoor je bepaalde normen opstelt. In een data-exploratie strategie zoek je in de data naar patronen en relaties die je nog niet eerder hebt bedacht of gevonden. Hier staat dus niet vooraf vast wat je zoekt. Door de grote hoeveelheid gegevens die beschikbaar komen via sociale media is dit een aparte strategie geworden. Uit deze gegevens haal je waardevolle informatie, zoals bereik en sentiment. Bij de strategie over het keuzeproces betrek je alle data die te maken hebben met de keuze van een consument voor een product.

Valkuilen

Big Data-projecten mislukken regelmatig. Door verschillende oorzaken. Gelukkig kun je veel van die mislukkingen voorkomen met de volgende tips:

 • Zorg dat het management beslissingen neemt op basis van feiten uit data. Te vaak worden beslissingen nog op gevoel genomen.
 • Begin klein, maar zorg voor up-to-date technologie.
 • Stel de juiste vragen. Ken de business goed.
 • Zorg voor de juiste vaardigheden. Je hebt mensen nodig met kennis van data en de business, die kunnen de gegevens ook interpreteren.
 • Zorg dat de hele infrastructuur op orde is.
 • Zorg voor een duidelijk doel dat door iedereen begrepen en gevoeld wordt.
 • Zet alle data bij elkaar, breek de silo’s af.
 • Treed problemen tegemoet en los ze op.

Na een externe en interne analyse wil een zorgverzekeraar haar klanttevredenheid verhogen. Tevreden klanten is hun belangrijkste doel. Voor het meten van klanttevredenheid gebruikt dit bedrijf al jaren de NPS-score. Bij de laatste meting was de NPS-score 10. Concurrenten in deze markt hebben NPS-scores die variëren van -20 tot 45. De zorgverzekeraar wil nu het meest klantgerichte bedrijf worden in de markt. De ambitie is groot en daarom is daar ook een tijd aan gebonden. Bij de verkiezing van het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland in 2017 wil zij de hoogste score behalen. Hiermee is de impact die men wil gaan maken duidelijk.

Over de klanten van de zorgverzekeraar zijn veel data beschikbaar. Wie het zijn, waar ze wonen en welke dekking en eigen risico ze hebben gekozen. Ook is bekend wat iedere klant aan zorg gebruikt, zowel het totaalbedrag als uitgesplitst naar zorgverlener. Soms hebben klanten contact met de zorgverzekeraar, zowel via de website en e-mail als via WhatsApp en telefoon. Deze gegevens worden ook opgeslagen.

Als deze gegevens opgeslagen zijn kan daarna geanalyseerd worden welke patronen in de data leiden tot een hoge of lage klantwaardering. Met die informatie kun je vervolgens acties plannen om de klanttevredenheid te verhogen.[/su_spoiler]

Aan de slag

Het is heel verhelderend om voor je eigen bedrijf te onderzoeken welke Big Data strategie gehanteerd wordt. Begin maar weer eens met stap 1: het interne en externe speelveld. Zoek op wat de directie op de laatste hei-dag hierover heeft gezegd en ga in gesprek. En wat vind je hier zelf van? Bedenk ook zelf wat een geschikte Big Data strategie is. Ga daarna kleine stappen zetten richting dat doel.

Het is niet alleen leuk om te doen, maar essentieel voor een succesvolle Big Data strategie.

Volg Brand op weg naar de MBA-titel Big Data & Business Analytics. Vorige maand: Je database. Volgende maand course 3.