Bijna helft Nederlanders voor corona-app overheid

17-04-2020

Bijna de helft (47%) van de Nederlanders is voor het gebruik van een corona-app van de overheid. Dit blijkt uit een representatieve peiling van MarketResponse.

Opvallend is bovendien dat voor 72% van de Nederlanders privacy (tijdelijk) van ondergeschikt belang is.

Een kwart van de Nederlanders is op voorhand mordicus tegen de app, 28% weet het nog niet.

Gevraagd naar de privacygevoeligheid geeft 31% van de ondervraagden aan dit helemaal geen probleem te vinden. Een grote groep van 41% van de ondervraagden vindt het geen prettig idee, maar is wel bereid om in deze crisis (tijdelijk) een deel van hun privacy op te geven. Wel vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat de keuze om de app te gebruiken vrijwillig moet zijn en niet door overheid mag worden opgelegd.

Deze peiling is uitgevoerd onder ruim 500 mensen die een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking representeren.