BSR-Leefstijlen Energietransitie helpt gemeenten aan draagvlak voor aardgasvrije wijken

22-02-2021

Aardgasvrij wonen maakt de tongen los. Onderzoeken spreken elkaar tegen als het gaat om de bereidheid van burgers om aardgas te verbannen en zo bij te dragen aan de energietransitie. Dat maakt het voor gemeenten uitdagend om draagvlak te creëren voor gasvrije woonwijken.

Het koude winterweer van februari 2021, dat tot een hoog aardgasverbruik leidde, kan een aanleiding zijn opnieuw het gesprek over de energietransitie met bewoners aan te knopen. BSR-Leefstijlen Energietransitie van MarketResponse helpt om in dat soort gesprekken beter aan te sluiten bij de belevingswereld van mensen in je gemeente. “Natuurlijk hoor je tegengestelde meningen. Nederland is niet één groot gemiddelde, burgers zijn ook niet simpelweg voor of tegen aardgasvrij wonen. Daar liggen wensen, motieven en behoeften aan ten grondslag. Als je burgers begrijpt, raakt en vindt, kun je de mensen in jouw gemeente wel degelijk meekrijgen met die transitie”, zegt Floriska Hoogendoorn, senior research consultant bij MarketResponse.

BSR-model ontrafelt drijfveren van mensen

De BSR-Leefstijlen Energietransitie is gebaseerd op het unieke BSR-model van MarketResponse dat de drijfveren van mensen ontrafelt. Op basis hiervan heeft MarketResponse zes persona’s met verschillende leefstijlen ontwikkeld, die elk vanuit hun eigen perspectief een positie innemen ten opzichte van de energietransitie. Met geo-psychografische informatie brengt MarketResponse gedetailleerd in kaart welke archetypische leefstijlen waar in jouw gemeente voorkomen. “Daarmee kun je als gemeente in elk postcodegebied die zes persona’s onderscheiden. Vervolgens kun je je communicatie en participatie op maat aanpassen aan de houding en het gedrag van elke doelgroep ten aanzien van de energietransitie”, aldus Hoogendoorn.

Hou het klein, alledaags en dichtbij

Dat mensen verschillend denken over nut en noodzaak van de energietransitie, blijkt wel uit het feit dat de zes verschillende leefstijlen in dezelfde wijken kunnen voorkomen. “De een wacht af, de ander calculeert, weer anderen zijn hartstochtelijk betrokken of zijn juist faliekant tegen. Dat vraagt om communicatie op maat. Te vaak gaat het bij duurzaamheid nog over vergezichten, over de lange termijn. Terwijl je het voor mensen juist klein, dichtbij en alledaags moet houden. Want de zorgen van de mensen richten zich vooral ook op hun eigen situatie, ze vragen zich bijvoorbeeld af wat de energietransitie concreet betekent voor hun woonsituatie en hun portemonnee. De ene persona staat daar dus heel anders in dan de andere. Daar kun je als gemeente op inspelen.”

Mensen in beweging krijgen

Met hulp van de BSR-Leefstijlen Energietransitie weet je precies waar de verschillende segmenten in jouw gemeente wonen. Hierdoor kun je op maat communiceren en inwoners aanspreken met de boodschap die bij hen past. Met de juiste propositie, toonzetting en via het best passende kanaal. Zo krijg je mensen werkelijk in beweging om na te gaan denken over de energietransitie en hierover met jou in discussie te gaan.

Feedback