CASE: Bouwen aan Latei

11-06-2015

Een kansrijk nieuwbouwproject

Een bouwproject waar je zelf mee mag denken. Dat wil je toch? Dat is een kans die Latei zag. Latei laat zich niet leiden door standaard bouwsystemen, maar wil maatwerk leveren. Samen ontwikkelen staat hierbij centraal. Samen werken is het durven delen van idealen.

Samen een nieuwbouwplan ontwikkelen

Samen ontwikkelen betekent ook écht samen ontwikkelen. Latei wilde met slechts de kaders van het ontwikkelbedrijf en de gemeente op zak met geïnteresseerden om tafel. Samen met de eindgebruiker een nieuwbouwplan ontwikkelen. Aan ons de vraag te helpen bij de totstandkoming van een kansrijk project.

Actief samenwerken aan concrete plannen

Wij organiseerden een co-creatiesessie met geïnteresseerden in het project, de architecten en Latei. Breed ingestoken, open, fris en dynamisch. Alle deelnemers gingen actief aan de slag met verschillende opdrachten. Vervolgens werd onder leiding van MarketResponse gediscussieerd. Zo werd duidelijk waar de behoeften van de eindgebruiker liggen. Ter plekke werd door de architecten een vertaalslag gemaakt. Alleen dan wordt duidelijk of je elkaar echt goed hebt begrepen. Zo werd er toegewerkt naar concrete plannen. Sámen ontwikkeld.

Een concreet plan én potentiële kopers

De open insteek van de sessies maakten het best spannend. Waar gaat dit naartoe? Maar door de sessie continu bij te sturen lagen er na afloop concrete plannen voor het nieuwbouwplan op tafel. Zeer kansrijk, want de wensen van potentiële kopers – en daardoor ook de doelgroep – zijn erin verwerkt. De architecten weten niet alleen wat de wensen zijn, maar ook waarom dit wenselijk is. Het resultaat ging verder. Door de sessie heeft Latei potentiële kopers echt leren kennen. Dat biedt vele handvatten voor de verkoop van het project. Sterker nog, een aantal deelnemers heeft daadwerkelijk een huis gekocht. Hoe tof is het als je je eigen huis hebt mee-ontwikkeld?