Nieuwe donateurs voor Wereldouders, gevonden met het BSR-model.

12-07-2015

De Wereldouders maken een verschil. In heel Latijns-Amerika geven zij kinderen een nieuwe kans. Ze bieden een huis, opvoeding, zorg en onderwijs. Om nog meer kinderen te kunnen helpen, willen ze nieuwe donateurs vinden. Ze kozen ervoor om gericht te werk te gaan. MarketResponse hielp ze de beste kansen te ontdekken.

Profielschets

Iedere groep mensen heeft een profiel. Voorkeuren, kenmerken, gedragspatronen. Zo ook de donateurs van Wereldouders. Met het BSR-leefstijlenmodel brachten we het profiel van de donateurs volledig in kaart en deelden we de donateurs op in de kleuren van het BSR-leefstijlenmodel. Dit profiel, afgezet tegenover “de gemiddelde Nederlander”, bood houvast om een strategie te ontwikkelen om nieuwe donateurs te werven. Wat bleek: een groot deel van het donateursbestand van Wereldouders bestaat uit oudere één- of tweepersoonshuishoudens en is groen of blauw van BSR-kleur. En dat terwijl het thema wereldouders toch ook gezinnen met kinderen aan zou moeten spreken.

Kansen vinden

Uit de BSR-analyse kwam daarmee een grote kans naar voren. Jonge gezinnen uit de Gele belevingswereld. Zij passen qua leefstijl goed bij de kernwaarden van Wereldouders. Ze zijn sociaal en staan klaar om anderen te helpen. Daarnaast hebben ze zelf kinderen. Het BSR­-leefstijlenmodel helpt te bepalen hoe die mensen te benaderen. Soms is dat heel logisch: start bijvoorbeeld eens een actie op scholen.

Maar er is nog meer mogelijk: BSR vertelt je in welke gemeentes je sympathisanten wonen. Tot op wijkniveau. Zo weet je dat bijvoorbeeld je posters in de juiste buurten komen te hangen. Daarnaast kom je veel te weten over de voorkeuren van je doelgroep. Wat ze lezen, kijken en waar ze wonen. Daar kun je slim op inspelen. Van de BSR Groen/Blauwe doelgroep weet Wereldouders nu bijvoorbeeld dat zij ook graag naar een museum gaan, en tennissen. Ook daar kan contact gelegd worden. Daar ligt dus de kans!

Feedback