Crisis is voorbij? Code rood geldt nog!

21-01-2016

We halen weer adem. De economische crisis achter de rug. De bedrijven die hebben overleefd, stappen voorzichtig in het licht aan het einde van de tunnel. Opgepast. Het is naïef om de dezelfde bedrijfsvoering te voeren als voor de crisis. Dit is niet dezelfde wereld. Om de stemming bij bedrijven in één woord te omschrijven: opluchting. De storm is overgetrokken en we zijn er nog.

Ergens is dat niet verkeerd, optimisme doet immers ook leven. Aan de andere kant: deze tegenslag is misschien overleefd, dit is niet het moment om de stoelleuningen in de boardroom achteruit te klappen en de voeten op tafel te leggen.

Bedrijfsklimaat verandert tijdens economische crisis

Mijn expertise ligt niet bij het aantonen van een causaal verband tussen de veranderingen in het bedrijfsklimaat en de economische crisis. Maar niet te ontkennen valt dat ondernemers post-crisis te maken krijgen met snel veranderende en onverwachte trends. Dat hebben ze te danken aan snelle technologische ontwikkelingen en veranderingen in het klantengedrag. Denk bijvoorbeeld aan de enorme toename van het aantal online bestellingen, de rol die online reviews spelen in het beslisproces van een klant, de behoefte van de klant om buiten werktijden en via meerdere kanalen contact te kunnen zoeken met een organisatie.

Verdere veranderingen komen uit onverwachte hoek

We leven nu in een start-up cultuur. Jonge, kleine en innoverende ondernemingen die beter dan de grote organisaties doorhebben wat er speelt en waar de klant behoefte aan heeft. En razendsnel een sector op zijn grondvesten kunnen laten schudden. Ben je een hit, word je al snel overgenomen door een grote organisatie. Dit is het nieuwe innoveren. Logisch gevolg daarvan is dat ontwikkelingen pijlsnel mainstream kunnen worden: een idee waar markt voor is, wordt met R&D-potjes de markt in gekatapulteerd. En tegen de tijd dat je in de boardroom doorhebt dat het een succes is, loop je al mijlenver achter.

Rampen vroegtijdig voorspellen beperkt schade

Wat het bedrijfsleven boven het hoofd hangt, kun je vergelijken met de januari-orkaan Alex die onverwacht over de Azoren raasde. Het orkaanseizoen was al  voorbij. Alsnog waren de bewoners in uiterste paraatheid. De schade bleef beperkt. Voor een groot deel is dit te danken aan de Portugese weerdienst, die vroegtijdig de onverwachte storm signaleerde.

Een eigen meteorologisch instituut: de war-room

Om te overleven moeten bedrijven continue alert zijn op bestaande klanten, de medewerkers, de concurrentie en de context. Dat valt niet mee: de hoeveelheid data is enorm en inhoudelijk complex. Het vergt het inrichten van een monitor. Alle datastromen in alle vormen komen langs een team van interne of externe data-experts. Dat team maakt van die datastromen chocola. Waar moeten we naar zoeken? Wat moeten we combineren? Waar ligt de voorspellende kracht? Daar ligt een uitdaging. Maar daar ligt ook de ‘life-line’. Mocht die storm onverhoopt toch onze kant opwaaien …

Nu beginnen met analyseren

Voor elke sector, voor elk bedrijf ziet die war-room er anders uit. Want hoewel de datastromen misschien op elkaar lijken, verschilt de relevantie van die data. Dat moet per sector, per bedrijf op maat gemaakt worden. Waar zitten je kernkoppen, waar is de frontlinie en wat is het gedonder in de verte.  Oftewel, welke informatie en bewegingen in de markt hebben invloed op de resultaten van jouw bedrijf. Alleen wie dit duidelijk in kaart heeft, is in staat om bedreigingen vroegtijdig te signaleren en nieuwe kansen inzichtelijk te maken.

Wie het van-horen-zeggen heeft, is immers al te laat.