De comfortabele bewoner als nieuwe doelgroep in woningbouwprojecten

09-12-2020

Soms ontdek je als onderzoeker dat je model niet meer perfect aansluit op de praktijk. Wat doe je dan? Je duikt opnieuw de data in om te kijken of wat je in de praktijk ziet gebeuren ook terug te vinden is in de data van actueel onderzoek. In dit geval bleek dat zo te zijn. We hebben een zesde segment gevonden: de comfortabele bewoner. Maar wat is ook alweer het voordeel van leefstijlen- en leefwereldenonderzoek bij woningbouw? En waarom investeren we hierin?

Woningnood

In hoeverre voldoet de woningmarkt aan de wensen en behoeften van bewoners? Nu de woningnood hoog is en de oplossing gezocht wordt in verdichting, ligt het voor de hand om deze vraag puur functioneel te beantwoorden. Het aantal m2 en de prijs worden leidend. Relevante aspecten, gezien de vaststelling van de Raad van de Leefomgeving dat de stad steeds minder toegankelijk wordt voor een grotere en diverse groep mensen. Dit door een combinatie van oplopende koop- en huurprijzen, een verschraling van publieke voorzieningen en problemen met mobiliteit (Toegang tot de Stad, oktober 2020). De leefkwaliteit van de samenleving, de som der delen, komt daarmee in het gedrang.

Woonbeleving

MarketResponse zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige leefomgevingen voor diverse groepen bewoners. Dat doen we door middel van onderzoek waarin locatie, doelgroep en product op elkaar zijn afgestemd. Waarin socio-demografie en psychografie samenkomen en bewoners een stem krijgen. Onze recente BSR-segmentatie Woonbeleving geeft inzicht en praktische handvatten voor gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en corporaties om de kwaliteit van onze leefomgeving te vergroten. We zien zes onderscheidende belevingswerelden als het gaat om thema’s als woonomgeving, duurzaamheid, mobiliteit, participatie, verhuizen en levensloopbestendigheid. Hiermee kan in beleidsvorming, projecten en communicatie ingespeeld worden op de maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, de energietransitie en een gezonde leefomgeving.

Rapport woonbeleving en levensloopbestendig wonen

Om meer inzicht te geven in de nieuwe data en leefwerelden hebben we een rapport opgesteld met de zes leefstijlen en een doorkijkje naar de bijbehorende leefwerelden. Daarnaast laten we zien hoe deze inzichten ook toepasbaar zijn op het thema levensloopbestendigheid en hoe ze de behoeftes van 65-plussers beïnvloeden.