Hoe doe je via een enquête doelgroeponderzoek?

01-03-2020

Een enquête is een veelgebruikt middel bij doelgroeponderzoek om gegevens te verzamelen over de opinies, houding, demografische gegevens en andere relevante informatie van een specifieke groep mensen. Het doel van een enquête is om gegevens te verzamelen die kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van de doelgroep. Traditioneel zijn er zes stappen.

  • Definieer de doelgroep: bepaal wie de doelgroep is voor je onderzoek en welke informatie je van hen wilt verzamelen.
  • Stel de vragen op: bepaal welke vragen je wilt stellen en hoe je deze wilt stellen. Je moet ervoor zorgen dat de vragen relevant zijn voor de doelgroep en dat ze duidelijk en begrijpelijk zijn.
  • Kies een enquêtemethode: er zijn verschillende methoden om enquêtes uit te voeren, zoals online enquêtes, telefonische enquêtes, persoonlijke interviews of schriftelijke enquêtes.
  • Voer de enquête uit: voer de enquête uit bij de doelgroep. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de enquête correct wordt uitgevoerd en dat de resultaten betrouwbaar zijn.
  • Analyseer de resultaten: nadat de enquête is afgenomen, moeten de resultaten worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de bevindingen. Dit kan worden gedaan door de gegevens te sorteren en te analyseren met behulp van statistische methoden.
  • Trek conclusies en doe aanbevelingen: op basis van de resultaten van de enquête kun je conclusies trekken over de doelgroep en aanbevelingen doen voor verdere acties.

Belangrijk om op te merken is dat wanneer via een enquête doelgroeponderzoek wordt gedaan, je ervoor moet zorgen dat de steekproefgrootte voldoende is om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Ook moeten de vragen onbevooroordeeld en niet sturend zijn. Anders kan dit de betrouwbaarheid van de resultaten beïnvloeden.

Wat is het verschil met een enquête voor productonderzoek?

Een enquête voor een productonderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in de ervaringen, voorkeuren en meningen van klanten met betrekking tot een specifiek product of dienst. Het verschil tussen een enquête voor een productonderzoek en een enquête voor een doelgroeponderzoek is dat de focus bij een productonderzoek ligt op het product of de dienst zelf, terwijl bij een doelgroeponderzoek de focus ligt op de doelgroep als geheel.

Als je via een enquête productonderzoek doet, kan die bijvoorbeeld vragen bevatten over de kwaliteit, de bruikbaarheid, de prijs, de verpakking, de merkbeleving en de klantenservice van het product of de dienst. De resultaten worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen aan het product of de dienst en om de klanttevredenheid te verhogen.

Bij een doelgroeponderzoek ligt de focus op het begrijpen van de kenmerken, gedragingen en voorkeuren van de doelgroep als geheel. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je vragen stelt over de demografie, de interesses, de behoeften en de attitudes van de doelgroep.