Externe marktanalyse

20-04-2020

Externe marktanalyse om inzicht te krijgen in je eigen bedrijf

Externe analyse is een belangrijk aspect van elke bedrijfsstrategie. Het is een proces waarbij de bedrijfsomgeving wordt onderzocht om de belangrijkste trends, uitdagingen en kansen te identificeren die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsprestaties. Deze analyse is van cruciaal belang om een succesvol bedrijfsplan te ontwikkelen en de concurrentie voor te blijven.

Er zijn verschillende methoden die bedrijven kunnen gebruiken om een externe analyse uit te voeren. Een van de meest gebruikte methoden is de PEST-analyse. Deze analyse houdt rekening met politieke, economische, sociale en technologische (PEST)-factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. Bedrijven kunnen deze factoren gebruiken om de belangrijkste kansen en bedreigingen te identificeren die zich in de externe omgeving voordoen.

Een andere methode voor externe analyse is de concurrentieanalyse. Bedrijven moeten een grondige analyse uitvoeren van de concurrentie om hun sterke en zwakke punten te identificeren. Dit stelt hen in staat om hun eigen strategieën aan te passen en hun concurrentiepositie te verbeteren. Bovendien kunnen bedrijven ook gebruikmaken van trendanalyse om hun externe analyse te verbeteren. Trendanalyse omvat het identificeren van opkomende trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsomgeving. Deze analyse kan helpen bij het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten en kan ook helpen om de concurrentiepositie van het bedrijf te verbeteren.

Wet- en regelgeving

Een andere belangrijke factor die bedrijven moeten overwegen bij het uitvoeren van een externe analyse is het juridische en regelgevingskader. Bedrijven moeten op de hoogte zijn van de regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun bedrijfstak. Dit helpt hen om mogelijke juridische problemen te vermijden en zorgt ervoor dat ze in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.

Ten slotte is het ook belangrijk voor bedrijven om rekening te houden met de demografische en culturele factoren die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsprestaties. Bedrijven moeten inzicht hebben in de culturele waarden en normen van de markten waarin ze actief zijn en moeten rekening houden met verschillen in leeftijd, geslacht, religie en etniciteit.

Kansen identificeren

In het algemeen kan externe marktanalyse helpen om bedrijven te helpen hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Het stelt bedrijven in staat om de belangrijkste trends, uitdagingen en kansen te identificeren die van invloed kunnen zijn op hun bedrijfsomgeving en stelt hen in staat om hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Het is belangrijk voor bedrijven om de externe omgeving voortdurend te monitoren en hun marktanalyse voortdurend bij te werken om ervoor te zorgen dat ze zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.

Externe marktanalyse is cruciaal om de bedrijfsomgeving te begrijpen. Bedrijven kunnen PEST-analyse, concurrentieanalyse, trendanalyse en demografische en culturele factoren gebruiken om trends, uitdagingen en kansen te identificeren en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. Monitoring van de externe omgeving is essentieel om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.