De optimale symbiose tussen menselijke expertise en innovatieve technologie

06-12-2022

Marktonderzoek, data-analyse en marketing zijn vandaag de dag volledig met elkaar vervlochten. Het komt dan aan op de symbiose tussen menselijke expertise en innovatieve technologie om optimaal te kunnen profiteren van innovatieve research software en marketing automation. Om die reden worden de bedrijven MarketResponse, marketingdata-specialist 4orange en softwareontwikkelaar CMNTY samengevoegd.

Het vernieuwde MarketResponse dat hiermee ontstaat beschikt over zeventig specialisten en opereert vanuit Utrecht, Amsterdam en New York. Zo anticipeert MarketResponse op nieuwe eisen en wensen van opdrachtgevers, zegt CEO Jorgen Botermans. “De toekomst van ons vakgebied is internationalisering en digitalisering, met snelheid en efficiency voor de opdrachtgever als vanzelfsprekend uitgangspunt. We realiseren dat door onze expertise digitaal en geïntegreerd beschikbaar te stellen. Klanten kunnen daar nu altijd en overal over beschikken. De markt verandert door de enorme automatiseringsslag die plaatsvindt en wij veranderen mee. In die zin is onze organisatieaanpassing een evolutie, geen revolutie”, aldus Botermans.

Do it yourself en do it together

­De CEO van MarketResponse ziet nog een andere trend waarop zijn vernieuwde organisatie kan inspelen. “Met het einde van zogenoemde third-party cookies op websites in 2023 ontstaat bij veel bedrijven weer de behoefte om echt naar de klant te luisteren en zijn behoefte in kaart te brengen. Wij bieden onze opdrachtgevers toegang tot meer techniek en meer soorten data, zodat zij in staat blijven hun customer journeys optimaal in te richten. Daarmee sluiten we ook aan op de behoefte van opdrachtgevers om zelf snel onderzoek te kunnen doen. Wij bieden een mooie combinatie van do it yourself en do it together. Gebruiksvriendelijke tooling én de expert die kan worden ingezet als verrijking, analyse, duiding en inzicht gewenst zijn.”

Mensen écht begrijpen

Digitalisering en globalisering bepalen dus in hoge mate de werkwijze en marktbenadering, maar de essentie van de dienstverlening is nog hetzelfde als ruim 35 jaar geleden, toen MarketResponse werd opgericht. “Wij helpen onze opdrachtgevers om mensen echt te begrijpen. Of het nu consumenten, burgers of medewerkers zijn, pas als je echt begrijpt waarom ze doen wat ze doen, wat hun drijfveren zijn, waarom ze het ene verwerpen en het andere juist omarmen, kun je ook echt iets voor ze betekenen. Die inzichten bieden toegevoegde waarde. Ze helpen opdrachtgevers om hun doelgroepen op maat te bedienen en waarde te creëren. Daarvoor beschikken we over veel meer data en technologie dan drie decennia geleden, maar in de kern is dat waar wij voor staan. We laten de mens achter de data zien. We hebben dat mooi samengevat in ons leidend principe: Understanding today, shaping tomorrow.“

Partner op strategisch niveau

MarketResponse heeft de ambitie om in de vernieuwde opzet lokaal en internationaal door te groeien. ”Door de verschillende softwareonderdelen nu via één platform naar de klant te brengen. We blijven doorontwikkelen om de klant een geïntegreerde full service aanpak te bieden en te ontzorgen. Met onze holistische totaaloplossing zijn we een serieuze partner op strategisch niveau voor de bestuurskamer, waar alle vragen samenkomen. Vragen die niet alleen gaan over groei, maar ook hoe je je marketing spend daarvoor zo efficiënt mogelijk kunt benutten.”