Artsen van morgen

06-07-2017

Waar een standaard onderzoek stopt, gaat SAMR Design Lab door. Eerst data. En dan… de diepte in aan de hand van 360SAMR™ en creatieve groepssessies. Artsen van morgen: een break-through positionering voor huisartsopleidingslocatie Eindhoven.

Het probleem

Eindhoven heeft een huisartsopleidingslocatie, maar geen eigen universiteit. De huisartsopleiding Eindhoven is een opleidingslocatie van de universiteiten van Maastricht en Nijmegen. Hierdoor is de opleiding relatief onbekend en moet als nieuweling goed gepositioneerd worden. Basisartsen kiezen sneller voor één van de bekende universiteitssteden. Om het tij te keren heeft opleidingslocatie Eindhoven behoefte aan een nieuwe positionering om meer basisartsen te trekken. SAMR wordt ingeschakeld voor hulp.

De aanpak

Het gedrag van mensen is te voorspellen en, belangrijker, te veranderen. Precies waar opleidingslocatie Eindhoven behoefte aan heeft. We gaan aan de slag met een multidisciplinair team van ontwerpers en kwalitatief onderzoekers van SAMR Design Lab, medewerkers van de Huisartsopleiding, geneeskundestudenten en basisartsen.

De basis

Zonder data geen basis. Het project start daarom met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. We analyseren en combineren bestaande onderzoeken en informatie. Daarnaast spreken we met basisartsen. Wat beweegt ze bij de keuze voor hun vervolgopleiding, hoe kunnen we ze bereiken voor het volgen van een huisartsopleiding Eindhoven? Deze eerste fase schetst de context en geeft inzicht in de manier waarop de doelgroep keuzes maakt.

Het vervolg

Waar een standaard kwalitatief onderzoek stopt, gaan wij vervolgens door. De inzichten uit de eerste fase belanden niet in een standaard rapport, maar dienen als input voor een sessie. Medewerkers van beide Huisartsopleidingen en de ontwerpers en gedragsspecialisten van SAMR samen. Met verschillende creatieve werkvormen en het 360SAMR™ model als basis. Alle dimensies van het model worden ingevuld met de input uit fase 1. Hierdoor wordt als vanzelf een ijzersterke nieuwe positionering voor opleidingslocatie Eindhoven duidelijk.

De break-through

Gedurende het proces, rijst bij de deelnemers het antwoord: het nadeel van opleidingslocatie Eindhoven (geen eigen medische faculteit) is óók een voordeel. De opleiding is relatief kleinschalig en er is veel vrijheid. Die vrijheid wordt gebruikt om nieuwe opleidingsvormen te ontwikkelen en het toekomstige beroep huisarts op verschillende innovatieve manieren te verkennen, samen met de partners in de regio.

De kans

Opleidingslocatie Eindhoven gaat zich positioneren als innovatief, de huisartsopleiding van de toekomst; een opleiding die ondernemerschap stimuleert en zich richt op korte lijntjes met andere specialismen en zorggroepen. Twee uitermate belangrijke zaken voor toekomstige huisartsen.

Feedback