Internationaal marktonderzoek

20-04-2020

Internationaal marktonderzoek om je organisatie overal aan te prijzen

Internationaal marktonderzoek is een proces waarbij bedrijven of organisaties inzicht krijgen in de behoeften en wensen van hun doelgroepen in verschillende landen. Dit type onderzoek vereist een zorgvuldige planning en uitvoering om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens relevant en betrouwbaar zijn. In dit artikel bespreken we de stappen die nodig zijn om een succesvol internationaal marktonderzoek uit te voeren.

Stap 1: Definieer de doelstellingen van het onderzoek

De eerste stap bij het opzetten van een internationaal marktonderzoek is het bepalen van de doelstellingen van het onderzoek. Bedrijven moeten bepalen welke informatie ze willen verkrijgen en welke vragen ze willen beantwoorden. Dit kan variëren van het begrijpen van de behoeften van klanten in verschillende landen tot het evalueren van de effectiviteit van marketingcampagnes in het buitenland.

Stap 2: Bepaal de geografische reikwijdte van het onderzoek

Het is belangrijk om te bepalen welke landen of regio’s in het onderzoek worden opgenomen. Bedrijven moeten rekening houden met factoren zoals de omvang van de markt, de concurrentie, culturele verschillen en de beschikbaarheid van gegevens. Het is vaak nuttig om de markten te segmenteren op basis van deze factoren om het onderzoek te vereenvoudigen.

Stap 3: Ontwerp het onderzoek

Het ontwerpen van het onderzoek omvat het selecteren van de juiste methoden en instrumenten om de gewenste informatie te verzamelen. Dit kan variëren van online enquêtes en telefonische interviews tot focusgroepen en observatieonderzoek. Het is belangrijk om de methoden aan te passen aan de doelgroep en de cultuur van het land om de relevantie en betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten.

Stap 4: Verzamel de gegevens

De gegevensverzameling moet worden uitgevoerd met behulp van een gestandaardiseerde methode die consistentie en vergelijkbaarheid tussen landen mogelijk maakt. Dit kan inhouden dat onderzoekers ter plaatse worden ingezet om gegevens te verzamelen, of dat online platforms worden gebruikt om gegevens te verzamelen.

Stap 5: Analyseer de gegevens

De gegevens moeten worden geanalyseerd met behulp van statistische methoden en tools om patronen en trends te identificeren. Bedrijven moeten ook rekening houden met culturele verschillen bij het interpreteren van de resultaten. Het is belangrijk om de resultaten in een bredere context te plaatsen en rekening te houden met de omstandigheden van de verschillende markten.

Stap 6: Trek conclusies en rapporteer de bevindingen

Op basis van de analyse kunnen bedrijven conclusies trekken en aanbevelingen doen voor verdere actie. De bevindingen moeten worden gerapporteerd in een duidelijk en beknopt formaat dat geschikt is voor de doelgroep. Bedrijven moeten ook rekening houden met de lokale taal en cultuur bij het presenteren van de resultaten.

Betrouwbare resultaten

Een internationaal marktonderzoek bestaat uit 6 stappen: het bepalen van de doelstellingen, het bepalen van de geografische reikwijdte, het ontwerpen van het onderzoek, het verzamelen van gegevens, het analyseren van de gegevens en het rapporteren van de bevindingen. Het is belangrijk om rekening te houden met culturele verschillen en de methoden aan te passen aan de doelgroep en de cultuur van het land om de relevantie en betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten.