MarketResponse meet trends voor De Gezonde Generatie

22-10-2020

Gezond eten en drinken, geen drugs gebruiken, niet roken en voldoende sporten en bewegen. Dit zijn de gezondheidsthema’s die Nederlandse jongeren het belangrijkst vinden en die meer aandacht verdienen. Beduidend lager op hun prioriteitenlijst staan aandacht voor niet te lang achter het beeldscherm zitten en veilig vrijen.

Dit blijkt uit de Trendmonitor Gezonde Generatie 2020 die door MarketResponse is opgesteld in opdracht van het meerjarenprogramma De Gezonde Generatie, dat als doelstelling heeft dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste ter wereld is, zowel fysiek als sociaal en mentaal. Het programma is een samenwerkingsverband van twintig gezondheidsfondsen en tal van maatschappelijke partners.

Ontwikkelingen op de langere termijn

MarketResponse publiceert periodiek onderzoeksresultaten rond het thema en een jaarlijkse editie van de Trendmonitor Gezonde Generatie. Zo monitort het onderzoeksbureau in samenwerking met De Gezonde Generatie over langere tijd de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid van jongeren. Doel is het bepalen van prioritering van gezondheidsthema’s en draagvlak, het detecteren van onderstromen en het signaleren van nieuwe kwesties onder de Nederlandse bevolking. Om die reden bevraagt de Trendmonitor ook volwassenen.

Voorkomen van drugsgebruik en pestgedrag

Jongeren en volwassenen zijn het er in de in oktober gepubliceerde Trendmonitor over eens dat naast het voorkomen van drugsgebruik ook pestgedrag meer aandacht moet krijgen. In tegenstelling tot de jongeren vinden volwassenen dat er meer aandacht moet zijn voor problematisch schermgedrag. Het voorkomen van tabaksgebruik staat daarentegen hoger op de agenda van de jongeren.


Jongerencommunity 2K40

De publicatie van de eerste editie van de Trendmonitor Gezonde Generatie valt samen met de lancering van jongerencommunity 2K40 als onderdeel van het programma De Gezonde Generatie. Een videofilm roept jongeren op om hun ideeën voor een gezonder leven te delen met #2K40