Kwaliteit verpleeghuizen op ZorgkaartNederland.nl

23-07-2015

Vanaf 20 juli 2015 bezoeken interviewteams verpleeghuizen actief om daar van bewoners te horen en op te tekenen hoe ze zich voelen in het huis. Hoe is de zorg, wordt er naar bewoners geluisterd, kan de parkiet mee? Er ontstaat zo voor bewoners én instelling een goed beeld van het huis. Maar ook is informatie beschikbaar over wat beter kan en waaraan nog behoefte is. De gegevens over de kwaliteit van verpleeghuizen in Nederland en het welbevinden van hun bewoners is te vinden op de website ZorgkaartNederland.nl. Directeur Wilna Wind van Patiëntenfederatie NPCF: “Het is goed dat deze informatie nu beschikbaar komt. Mensen die naar een verpleeghuis gaan zijn vaak onzeker. Weten niet wat ze kunnen verwachten. Ze verlaten toch hun eigen vertrouwde omgeving. Als we er dankzij deze waarderingen in slagen een goed beeld te geven van een verpleeghuis is het voor toekomstige bewoners en hun naasten misschien gemakkelijker om een keuze te maken.”

75.000 waarderingen; een goed beeld per instelling

Nog dit jaar wil ZorgkaartNederland twintigduizend waarderingen van verpleeghuizen ophalen bij bewoners. Uiteindelijk moeten er minstens 75.000 waarderingen in drie jaar tijd worden opgehaald. Het streven is dat eind 2017 alle relevante informatie van driekwart van alle huizen is te vinden op ZorgkaartNederland. Het project wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het maakt deel uit van het programma van staatssecretaris Van Rijn om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te vergroten. “Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen”, heet het programma. De zorg moet transparant en de kwaliteit van verpleeghuizen moet breed beschikbaar komen. Zodat mensen die voor de keus staan wel of niet naar een verpleeghuis – en naar welk dan, een beter beeld hebben van wat hen te wachten staat. ZorgkaartNederland, de grootste waarderingssite in de zorg is volgens de staatssecretaris bij uitstek geschikt om die informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen.

Persoonlijk contact met bewoners

Voor het ophalen van de reacties van de bewoners maakt ZorgkaartNederland gebruik van de capaciteit en expertise van MarketResponse. Willem Brethouwer, directeur MarketResponse: ‘we zijn erg blij met deze opdracht. Onze jarenlange ervaring met grootschalig veldwerk, onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening en het persoonlijke contact tussen interviewers en geïnterviewde bewoners komt samen in dit zeer belangrijke domein. We zetten ons 100% in om waardevolle waarderingen op te halen die een bijdrage leveren aan de doelstelling van transparantie in de zorg”. Het project is deze zomer gestart en heeft een doorlooptijd van drie jaar.

Heb je ook interesse om met ons aan de slag te gaan om de bewoners een stem te geven? Bekijk dan onze informatiepagina over patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) en cliëntervaring.

Feedback