MarketResponse opnieuw onderzoekspartner voor de Rijksoverheid

26-11-2020

Ook de komende jaren verzorgt MarketResponse kwantitatief communicatieonderzoek voor de Rijksoverheid. Opnieuw is de openbare Europese aanbesteding voor dit type onderzoek gegund aan MarketResponse, al sinds 2013 onderzoekspartner voor het Rijk, en aan drie andere bureaus.

In de praktijk betekent dit dat MarketResponse en de andere bureaus binnen het raamcontract alle communicatieonderzoeken voor ministeries en uitvoeringsorganisaties uitvoeren. Petra Immerzeel, senior research consultant bij MarketResponse, is dan ook uitermate trots op de gunning. “Dit biedt ons alle gelegenheid om ook gedurende de komende jaren aan relevante maatschappelijke onderwerpen te werken. Aan ons de mooie taak om door middel van onderzoek en analyses de houdingen en gedragingen in de samenleving in relatie tot het vraagstuk te achterhalen en handelingsperspectief te bieden. Daar hebben we ontzettend veel zin in. We leveren graag onze bijdrage aan alle boeiende vraagstukken die langs zullen komen”, aldus Immerzeel.

Maatschappelijk relevante vraagstukken

Communicatieonderzoek voor de Rijksoverheid wordt periodiek aanbesteed door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC), een agentschap van het Ministerie van Algemene Zaken. DPC ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties in de communicatie met het publiek en professionals. Zo heeft MarketResponse in het recente verleden onder meer coronapeilingen gehouden voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar kennis(behoefte), houding en gedrag rond de virusuitbraak. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd onderzoek gedaan naar duurzame mobiliteit en voor het programma Mens Centraal van het Ministerie van Algemene Zaken diverse onderzoeken rond levensgebeurtenissen zoals scheiden, verhuizen en overlijden.