Millennials managen doe je door proces-denken los te laten.

05-09-2016

De sociologische omschrijving kennen we nu wel: ze zijn gewend aan een constante stroom van informatie, schakelen gemakkelijk tussen meerdere platforms tegelijk. En ja, meestal weten ze behoorlijk goed hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dat maakt ze tot potentieel geweldige werknemers.Tot zo ver het gelijk van de managementsites. Maar hóe laat je een generatie floreren die totaal anders werkt dan jij? Beste lezer, als je net als ik geen dertig meer bent. heb ik de 3 regels voor je: vergeet je lineaire proces-denken, zorg voor het juiste team en geef feedback.

1 Lineair versus systeemdenken

Het verschil tussen generaties heeft vooral te maken met de aangeleerde manier van werken. Wij, de oudere generatie, werken zeer procesmatig projecten af. We gaan lineair, stap voor stap naar een doel toe.

Millennials daarentegen, denken groter en ruimer. Het zijn meer systeemdenkers: zij bekijken de vraag/het probleem in zijn geheel, én kijken naar de omgeving, de wereld. En dat is een geweldige eigenschap. Want waar wij de werkelijkheid veelal reduceerden tot zeer beperkte processen/relaties/interacties (lineair), bekijken zij alles in relatie tot elkaar (systeem).

En dat laatste is een kwaliteit die ze tot medewerkers maakt waarvan je unieke oplossingen kunt verwachten. Als… je dus je eigen lineaire denken uitschakelt en gehoor geeft aan de twee voorwaarden die een nieuwe generatie van ons vraagt: teamsamenstelling en feedback.

2 Teamsamenstelling

Door vraagstukken in een breder perspectief te plaatsen, heb je mensen nodig die ‘het totaal’ kunnen overzien. Dat vraagt om multidisciplinaire teams.

Zet dus een social media jongen naast een data-analist, iemand die goed is in productontwikkeling naast een ergonoom. En zorg er altijd voor dat de klant deel uitmaakt van het team. Dan weet je zeker dat de klant krijgt wat hij verwacht.

Omdat het team als geheel verantwoordelijk is voor het resultaat nemen zij op basis van inzicht besluiten, niet op basis van mandaat. Dit motiveert mensen hun kennis te activeren en zelf besluiten te nemen. Je kunt je voorstellen wat dit doet met verantwoordelijkheidsgevoel en de trots van je medewerkers.

3 Feedback

Millennials houden van terugkoppeling en feedbackmomenten. Logisch, want a) zijn ze eraan gewend, op sociale media krijgen ze tig reacties per dag. En b) is feedback onontbeerlijk in systeemdenken. Immers, verander je één variabele, dan kan dat effect hebben op een andere variabele, die vervolgens weer invloed kan hebben op die eerste variabele.

De veelzijdigheid van het systeemdenken vereist een constante terugkoppeling. In het lineaire denken waarmee wij zijn opgegroeid werd weinig tot geen aandacht besteed aan dergelijke feedback loops. (Hoeveel projecten zijn er niet mislukt, doordat goede ideeën van jou geen gehoor vonden?).

Dus zorg voor een team waarbij de klant ook vertegenwoordigd is en houd een dagelijkse team-startup (denk aan de hilarische politieserie Hill Streets Blues), waar steeds 3 zaken worden besproken:

  • Wat hebben we gerealiseerd sinds vorige startup?
  • Wat gaan we doen tot de volgende startup?
  • Wie loopt waar tegen aan en welke hulp is daarbij nodig?

Het prettige is dat iedereen van elkaar weet waar ze mee bezig zijn. En natuurlijk ook hoe het zit met de workload en waar de eventuele ‘bottleneck’ in het team zit.  Jouw rol als leidinggevende is duidelijk: jij coacht het team in het totale ontwikkelproces. Omdat de klant ook vertegenwoordigd is in het team, geeft deze richting en bepaalt de prioriteiten.

Heus, een nieuwe generatie is gewend aan terugkoppeling. Ze beschouwen feedback van jou en de klant niet als kritiek, maar als volkomen logisch.

En nu

Natuurlijk, wij oude lineaire bazen, we proberen het wel, dat anders denken over management. We hebben werkvormen bedacht als Lean en Agile, oftewel kort cyclisch werken, met veel aandacht voor (klant)waarde en fouten. Je kent de methode Scrum, waarin een zelfsturend team, de klant, de gebruiker en de opdrachtgever zijn aangehaakt.

Maar beste generatiegenoten, dit soort proces-schema’s werkt nog veel beter als je ruimte geeft aan het systeemdenken van je nieuwe medewerkers. Werken met millennials is vooral een organisch proces, waarin teams en feedback het verschil maken.

Wie daar voorbeelden van wil horen, mag mij bellen.