'Nederlanders toonden zich zeer flexibel tijdens intelligente lockdown'

11-06-2020

MarketResponse heeft sinds maart inmiddels vier representatieve peilingen gehouden. Wat viel op?

“De invloed op het bestedingsgedrag is sterk en door de maanden heen is dat zo gebleven; in de eerste peiling zei 69% dat de coronacrisis invloed heeft op het eigen bestedingsgedrag, in de laatste 70% en tussendoor was dat zelfs iets hoger. We hebben het aankoopgedrag in verschillende categorieën gevolgd. We zagen in het begin een rem op vooral grotere aankopen, maar gedurende de crisis zagen we dat die rem er wel afging en consumenten weer meer uit durfden te geven.”

Kun je daaruit afleiden dat mensen weer wat meer vertrouwen krijgen?

“Dat is een te vergaande conclusie, maar het beeld is wel dat Nederlanders flexibel zijn. Gaandeweg de crisis zie je dat er gewenning ontstaat en dat we onze weg wel vinden, we ons zo goed mogelijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Je ziet tegelijkertijd dat mensen meer nadenken over de toekomst. Zo zie je dat in de laatste meting meer mensen aangeven financieel anders te plannen dan aan het begin; 29% tijdens de laatste meting en 21% aan het begin.”

Toch is het opvallend dat het vertrouwen in de economie sinds jullie eerste peiling niet afneemt.

“Dat is inderdaad bijzonder. Belangrijk hierbij te vermelden is dat we het vertrouwen hebben gemeten vanaf het begin van de crisis, niet daarvoor. Maar sinds dat begin is het vertrouwen stabiel gebleven. We zien zelfs dat het vertrouwen in baanzekerheid sinds de derde meting, medio april, is toegenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de steunmaatregelen van de overheid en door de versoepeling van de maatregelen.

Dit geeft Nederlanders denk ik wat meer perspectief. Daar staat tegenover dat het bedrijfsleven zelf op weinig waardering kan rekenen. Het vertrouwen in het bedrijfsleven is na onze eerste meting gedaald. Verhalen over steunaanvragen van booking.com, bonussen voor de top van KLM en nu weer de discussie over HEMA hebben daar ongetwijfeld invloed op.”

De maatregelen worden nu steeds verder versoepeld, zie je een ontwikkeling in gedrag en draagvlak?

“We zagen in de laatste peiling al dat mensen minder geneigd waren om thuis te blijven en minder het contact met familie en vrienden vermijden. In lijn daarmee zagen we het draagvlak voor de maatregelen zakken. Aan het begin van de crisis was 80% het nog volledig eens met de maatregelen, in de laatste meting was dat nog 63%. Het vertrouwen in de wetenschap en politiek zien we in de laatste meting ook dalen.

Met een representatieve flitspeiling haal je snel inzichten op over het gedrag en de mening van jouw klanten en doelgroepen. Meer weten? Neem contact op met Fred.