NS wil stijgen in de ranglijst van meest duurzame bedrijven in Nederland

11-08-2020

De NS was altijd al een witte raaf in het openbaar vervoer. Adel verplicht nu eenmaal als je een maatschappelijk relevant product biedt. Zo scoort het bedrijf steevast iets hoger in de sector als het gaat om begrippen als duurzaamheid en medewerkersbetrokkenheid. Toch is de organisatie nu vastbesloten om een sprintje te trekken op duurzaamheidsgebied.

Dat sprintje zit hem dan ook in het duurzame imago, vertelt Patricia Temme, programmamanager Duurzaam Ondernemen bij de NS. “Behalve dat we zelf duurzaam willen zijn, willen we dat anderen ons als duurzaam zien. We willen in de top tien van duurzaamste bedrijven in Nederland komen. We stijgen wel in die ranglijst, maar we blijven steevast zo rond de elfde, twaalfde positie steken, zoals we door de Nederlander worden gezien. Om dat te verbeteren nemen we bijvoorbeeld deel aan de Monitor Merk & Maatschappij van MarketResponse”, aldus Temme.

Meer duurzame mobiliteit

Met een plekje in die top tien moeten uiteindelijk meer mensen gaan kiezen voor de trein, een duurzaam product. “We streven naar meer duurzame mobiliteit in Nederland en we willen een bijdrage leveren aan duurzaam bereikbaar Nederland. Dan moet je én zelf duurzaam zijn én naar voren brengen dat je het bent. Zodat mensen daar bewust voor kunnen kiezen. De auto is onze grootste concurrent. Het is een landelijke trend dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt en ook de reiziger hecht daar steeds meer waarde aan, zo leren de onderzoeken.”

Uitleggen dat je de goede dingen doet

Dat het met het duurzame imago soms even niet opschiet komt volgens Temme doordat het niet altijd even eenvoudig is uit te leggen dat je de goede dingen doet. “Neem bijvoorbeeld ons afvalbeleid. Mensen vragen al langer waarom we op de stations niet meer afvalbakken met scheidingsmogelijkheden hebben. Dat vergt een enorme investering die tot nu toe niet opweegt tegen het gewin van scheiden. We zijn nu zover dat we proeven doen met restafval nascheiden door er het plastic en gft uit te laten halen. Het publiek ziet dat niet, maar het is uit duurzaamheidsoogpunt beter dan gescheiden afvalbakken. Dat is een technisch en lastig uit te leggen verhaal.”

Nieuwe groene stroom

NS realiseerde inmiddels de ambitie om volledig klimaatneutraal te zijn. “We verbruiken zo’n 1% van het totale energieverbruik in Nederland. We voelden dat we daarmee een enorme impact konden maken, door te kiezen voor groene stroom. Vanwege onze enorme afname kunnen we daarmee het verschil maken. Dat is uiteindelijk gelukt door volledig op nieuwe groene stroom te rijden, dus op windenergie die afkomstig is van nieuw aangelegde windparken.”

Fossielvrij en volledig circulair

Andere ambities van NS zijn om in 2030 fossielvrij en volledig circulair te zijn. “Ook willen we groen worden, in de zin van meer natuur en biodiversiteit rond de stations. We zijn een jaar geleden begonnen de stations één voor één aan te pakken. Inmiddels zijn de eerste tien, vijftien aan de beurt geweest. Met in totaal vierhonderd stations hebben we nog een aantal jaren te gaan. We verwachten dat deze ambitie in 2050 optimaal is gerealiseerd.”

De Monitor Merk & Maatschappij meet hoe de consument de maatschappelijke rol en impact van merken beoordeelt en biedt je binnen jouw sector en voor jouw merk inzichten om daar effectief en geloofwaardig op in te spelen. Naast de continue monitoring van algemene duurzaamheidstrends (vanaf 2010) voeren we jaarlijks verdiepende studies uit voor verschillende sectoren. Kijk hier voor meer informatie of vraag naar de mogelijkheden voor jouw sector en merk.