Onderzoek MarketResponse: Leraren willen meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden binnen het onderwijs

28-02-2020

Goede sociaal-emotionele vaardigheden zijn belangrijk voor kind en onderwijs. De ontwikkeling van deze vaardigheden is dan ook in het beleid van de meeste scholen opgenomen. In de praktijk komen leerkrachten er echter onvoldoende aan toe.

Dat blijkt uit het onderzoek De plek van sociaal emotionele vaardigheden in het onderwijs dat door MarketResponse is uitgevoerd onder bijna duizend leerkrachten en andere betrokkenen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Meer tijd en middelen

De Nederlandse leerkrachten onderschrijven het belang hiervan, zo blijkt uit het onderzoek van MarketResponse. Van hen geeft 77% aan meer aandacht te willen voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij de schooljeugd. Ze vragen meer tijd en middelen om hiermee aan de slag te gaan. Ook geven ze aan dat extra aandacht hiervoor in de opleiding van leerkrachten gewenst is. De reden voor die wensen is zonneklaar: maar liefst 93% van de respondenten zegt dat goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden leiden tot een beter welbevinden van leerlingen en 84% zegt dat het leidt tot betere leerprestaties.

Nog veel winst te boeken

Daar is nu nog een wereld te winnen, zo leert het onderzoek. Veel leerkrachten signaleren dat een flink deel van hun leerlingen onvoldoende vaardigheden op dit vlak hebben. Vooral het voortgezet onderwijs is hier relatief kritisch over. Veel docenten geven aan met klassen te werken waarin de helft of meer van de leerlingen niet over voldoende sociaal-emotionele vaardigheden beschikt. Het basisonderwijs is positiever, maar ook daar is nog veel winst te boeken.

De waan van de dag

Het goede nieuws is dat 80% van de respondenten aangeeft dat deze vaardigheden wel degelijk te ontwikkelen zijn. Het schoolbeleid besteedt hier op papier veel aandacht aan, zegt 67%. In de waan van de dag lukt het echter lang niet altijd om dit ook in de praktijk te brengen. De groep die hiervoor voldoende tijd ervaart in de praktijk is even groot als de groep die onvoldoende tijd ziet (beide 38%). Vooral het voortgezet onderwijs ervaart onvoldoende tijd voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden (42%). De meeste leerkrachten willen een of twee uur extra per week aan dit onderwerp besteden, in het voortgezet en speciaal onderwijs wil een kwart hiervoor wekelijks zelfs drie uur of meer extra inruimen.

De helft is toegerust voor deze taak

Leerkrachten blijken het moeilijk te vinden om sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen bij leerlingen. Slechts de helft van de respondenten vindt dat de leerkrachten op hun school voldoende zijn toegerust voor die taak. Twee derde van de respondenten zegt dat hiervoor meer aandacht had moeten zijn in de eigen opleiding. Jongere leerkrachten zijn hierover positiever dan oudere, maar nog steeds vindt 47% de aandacht onvoldoende.

Feedback