Onderzoek naar thuiswerken: bedrijven investeren nog steeds in thuiswerkmogelijkheden

17-07-2021


In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed MarketResponse onderzoek onder ruim 1100 bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Hieruit blijkt dat thuiswerken voor de meeste organisaties een blijvertje is. Veel bedrijven willen de thuiswerkmogelijkheden (verder) uitbreiden.

Dankzij de coronacrisis is het thuiswerken in sneltreinvaart gegaan. Maar ondanks het versoepelde thuiswerkadvies willen bedrijven blijven investeren in het faciliteren van thuiswerken. Denk hierbij aan investeringen in online vergaderen (45%), betere arbovoorzieningen thuis (40%) en meer thuiswerkvergoedingen (32%).

Dat is natuurlijk ook beter voor het milieu, want hoe meer mensen thuiswerken, des te minder mensen op de weg. Dit vermindert uitstoot van stikstof en CO2, maar zorgt voor minder files. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Dit is goed nieuws. 5% minder verkeer in de spits scheelt al veel files. Als mensen met enige regelmaat thuiswerken bespaart dat hen veel tijd, en ku0nnen anderen dus lekker doorrijden.”

Meer weten over de resultaten van het onderzoek? Lees het artikel op de website van het AD.