Standaard werknemerstevredenheidsonderzoek onder SW-medewerkers werkt niet

18-02-2016

5 verschillen en oplossingen

Medewerkers zijn de wind in de zeilen van de organisatie. Tevreden en betrokken werknemers zorgen voor extra windkracht. Met een werknemerstevredenheidsonderzoek voorkom je dat smeulende ontevredenheid en frustraties uitgroeien tot een verlammend probleem. Maar standaardmethodieken werken niet altijd. Bijvoorbeeld onder werknemers die wat meer moeite hebben om hun mening kenbaar te maken. Hóe een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd en wát er vervolgens met de resultaten gebeurt, maakt in zulke situaties alle verschil.

In het verleden gold dat voor werknemers van sociale werkbedrijven. Maar met de komst van de participatiewet is dat verschil niet meer alleen relevant voor sociale werkbedrijven. Ook voor het jouwe.

5,5% van de Nederlanders krijgt te maken met participatiewet

De participatiewet geldt sinds 1 januari 2015 geldt de participatiewet. Veel bedrijven krijgen daardoor voor het eerst te maken met SW-medewerkers. Maar liefst 5,5% van alle Nederlanders heeft met deze wet te maken: SW-medewerkers gaan steeds meer bij reguliere werkgevers aan de slag. Die veranderingen kunnen zorgen voor onrust op de werkvloer.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek voorkomt irritaties

SW-medewerkers vinden het soms lastig om irritaties bespreekbaar te maken of pakken het net verkeerd aan. Daarom komen ze minder snel aan het licht. Zo was er een dove werkneemster die haar handen nodig had om te werken, maar natuurlijk ook om te communiceren. Andere werknemers raakten gepikeerd. Zij begrepen niet dat het voor haar lastig was om te praten en te werken tegelijk. Zij vonden dat zij minder hard werkte dan de rest. Iedere werknemer werd af en toe aangesproken op het werktempo. En zij bleef dan gespaard! Onbegrijpelijk. Totdat werd uitgelegd hoe de vork in de steel stak.

Door middel van werknemerstevredenheid meten kunnen dit soort irritaties worden ontdekt, besproken en opgelost. Maar als je zo’n onderzoek passend uitvoert, biedt het nog veel meer.

Waar gaat het fout?

Het uitvoeren van een werknemerstevredenheidsonderzoek bij SW-medewerkers is een andere tak van sport dan bij reguliere werknemers. Een kunst op zich. Het vergt andere aandacht dan bij reguliere medewerkers. Gericht afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende medewerkers is essentieel.

Vijf verschillen – en oplossingen – met regulier medewerkerstevredenheidsonderzoek:

1. Aangepaste vragenlijst

SW-medewerkers vinden het vaak lastig om vragenlijsten in te vullen. De focus is snel weg. De kunst is hun aandacht vast te houden door een zo kort mogelijke vragenlijst te maken, maar dan wel zo samengesteld dat je nog steeds de kern raakt.

2. Gebruik beeld en kleur

SW-medewerkers hebben soms moeite met (begrijpend) lezen. Maar kleur en beeld maken veel verschil. Zo helpen smileys om mee eens of mee oneens aan te geven en rood en groen voor ‘ja’ en ‘nee’.

3. Bied hulp

Laat de SW-medewerkers niet aan hun lot over als ze deelnemen aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Bied ze hulp tijdens het invullen, bijvoorbeeld in een klas-setting. Een onafhankelijke begeleider beantwoordt vragen en legt onduidelijkheden uit.

4.Houd het eenvoudig en duidelijk

Eenvoud is belangrijk. Niet alleen een korte vragenlijst maar ook korte vragen en een beperkt aantal antwoordkeuzes is bij deze doelgroep belangrijk. Eenvoud zit in zo weinig mogelijk keuzes, maar ook in eenvoudig taalgebruik. Zo zijn woorden als ‘sfeer’ en ‘pesten’ niet voor iedereen duidelijk. Simpele benoemingen als “iemand doet stom tegen mij” en “het is prettig met elkaar” zijn duidelijker.

5. Work that data!

Met het toepassen van bovenstaande tips ben je er nog niet. Je hebt veel moeite gestoken in het verzamelen van input, maar wat ga je daar vervolgens mee doen? Na de analyse van de data gaan leidinggevenden aan de slag met de conclusies. Maar belangrijk is dat zij dit niet alleen doen. Bespreek wat goed gaat en wat beter kan mét de medewerkers. Maak hen deelgenoot van de resultaten én het oppakken hiervan. Dit zorgt niet alleen voor draagvlak, zo zien zij ook dat hun mening serieus wordt genomen. Het meten van werknemerstevredenheid is dus heel belangrijk.

Weten wat er onder de medewerkers leeft, speelt een sleutelrol in succesvol management en is essentieel voor een goede werksfeer. Alle werknemers verdienen de kans om daar hun steentje aan bij te dragen. Voor werknemerstevredenheid meten van SW-medewerkers vereist dit een iets andere aanpak. Maar het resultaat liegt er dan niet om!