Stijgende trend verantwoord consumeren zet door

02-02-2021

Een kwart van de consumenten verwacht in 2021 duurzamere keuzes te maken dan voorheen. Het gaat dan om aankopen in met name de categorieën persoonlijke verzorging, energie, wonen, kleding en vervoer. Daarnaast hecht 78% van de consumenten een groter belang aan de maatschappelijke rol van merken. 

Dit blijkt uit de cijfers over het vierde kwartaal van 2020 van de Monitor Merk & Maatschappij, het permanente onderzoek van onderzoeksbureaus b-open en MarketResponse naar de houding van consumenten ten aanzien van duurzaamheid en de maatschappelijke rol van bedrijven. In het derde kwartaal van 2020 vond nog 73% van de respondenten de maatschappelijke rol van merken en bedrijven belangrijk. 

Corona als katalysator 

Volgens onderzoeker Bart Brüggenwirth bevestigen de cijfers dat het sentiment ten aanzien van verantwoord consumeren weer is verbeterd en dat deze stijgende trend doorzet in Nederland. Het aantal mensen dat vindt dat een duurzame wereld bij jezelf begint stijgt van 42% naar 51%. “Steeds meer mensen herkennen zich erin dat je bij het maken van keuzes niet meer om duurzaamheid heen kunt. De noodzaak en de urgentie daarvan wordt steeds nadrukkelijker ervaren. Daarbij werkt de coronacrisis onmiskenbaar als een katalysator, zo laten onze onderzoeken zien”, aldus Brüggenwirth. 

Vervoer, wonen en kleding 

De consument legt de bal voor een betere wereld vooral bij de overheid en bij bedrijven, maar voelt zichzelf wel medeverantwoordelijk. Gemiddeld let de helft van de consumenten bij aanschaf van producten en diensten op de maatschappelijke rol van het bedrijf of merk. “Bij de aanjagers, de mensen die zich in de voorhoede bevinden op het gebied van duurzaamheid, is dat maar liefst twee derde. Ook in hun verwachting over het aanschaffen van een meer duurzame variant van bepaalde producten of diensten in 2021 scoort deze specifieke groep vrijwel overal het hoogst. Het verschil met de gemiddelde consument is het meest duidelijk op de thema’s vervoer, wonen en kleding.”  

Merken worden positiever beoordeeld 

Brüggenwirth signaleert dat in het vierde kwartaal van 2020 merken overall positiever zijn beoordeeld op hun bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen dan in het derde kwartaal. “Dat geldt in de perceptie van de consument vooral voor Philips, Zilveren Kruis, a.s.r., Auping, ABN AMRO en Center Parcs.” 

Deep dives per sector 

De coronacrisis, de economische recessie en klimaatverandering stellen nieuwe eisen aan bedrijven. “Veel ondernemingen zoeken manieren om duurzaamheid en hun maatschappelijke rol nadrukkelijker te integreren in hun strategie en merk. De Monitor Merk & Maatschappij biedt inzichten om dat perspectief te vinden en om de consumenten met dit verhaal geloofwaardig en effectief te bereiken. Ons multiclient onderzoek wordt sinds 2008 uitgevoerd, waardoor het mogelijk is langlopende trends in kaart te brengen en te interpreteren. Behalve het permanente basisonderzoek vinden er dit jaar ook deep dives plaats voor diverse sectoren of productcategorieën, zoals supermarkten, retail, food, zuivel, frisdranken, vervoer, persoonlijke verzorging, energie, verzekeringsmaatschappijen en banken.” 

Circa tweederde verwacht dit jaar even vaak duurzame producten te kopen als in 2030. Een kwart verwacht vaker duurzame keuzes te maken voor persoonlijke verzorging, energie, wonen, kleding en vervoer. 

Vraag: Het jaar 2020 is bijna afgelopen. Wij willen graag weten in welke mate je verwacht dat je volgend jaar bezig bent met duurzaam of verantwoord consumeren. Kun je voor elk van onderstaande producten, diensten of categorieën aangeven of je verwacht daarvan vaker of minder vaak duurzame producten of diensten te kopen dan in dit jaar? Basis: n = 508