Betere voorlichting over prenatale screening, een onderzoek over een gevoelig onderwerp

20-11-2018

Prenatale screening is een delicaat onderwerp. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wilde weten of hun voorlichtingsmaterialen voldeden en waar het beter kon.

Prenatale screening

Wie zwanger is heeft in Nederland de mogelijkheid om via prenatale screening het kindje op verschillende afwijkingen of syndromen te testen. Het is belangrijk dat zwangere vrouwen (en hun partners) een weloverwogen keuze kunnen maken op basis van goede en neutrale informatie. Het RIVM heeft verschillende voorlichtingsmaterialen ontwikkeld over prenatale screening. Hoe worden deze materialen gebruikt en kunnen ze beter? Dat was de vraag die het RIVM aan MarketResponseMarketResponse stelde.

Interviews eerst

Het onderzoek start met persoonlijke interviews met mensen met allerlei verschillende (culturele en religieuze) achtergronden. In een op een gesprekken krijgen (aanstaande) moeders en vaders de mogelijkheid om te reageren op de voorlichtingsmaterialen en over waar en hoe ze informatie verzamelen. De resultaten uit deze interviews dienen als input voor een uitgebreider kwantitatief onderzoek.

Dan kwantitatief online

In het kwantitatieve onderzoek beoordeelt een grote groep zwangere vrouwen en partners de materialen online. Ook leren we veel over het informatie-zoekproces van hen die een kind verwachten: waar halen zij informatie over screeningen vandaan? En: hoe vaak en wanneer worden de voorlichtingsmaterialen gebruikt?

Precies weten

Deze combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek gaf het RIVM inzicht in wat goed is en wat te verbeteren valt. Het onderzoek bevestigde nog eens hoe belangrijk de verloskundige en gynaecoloog zijn voor het geven van voorlichting over prenatale screening. Qua bekendheid van de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl is er werk te doen. Het RIVM weet wat ze moet doen voor een optimale voorlichting.