Wat doet de coronacrisis met de goede doelen-markt?

07-04-2020

Deze week is de collecteweek van de Hartstichting. Normaal zouden z’n 40.000 collectanten langs de huizen gaan, maar dat is nu niet mogelijk. Terwijl juist nu alle hulp welkom is. Dus geen collectant langs de deur, maar een digitale collectebus. Ik kreeg, net als een aantal collega’s, een flyer in mijn brievenbus.

Andere tijden vragen om andere methodes. Als MarketResponse zijn we vereerd dat we al jaren de Hartstichting mogen helpen bij het doelgericht benaderen van haar donateurs en het helpen van de Hartstichting in klantvriendelijkheid. Maar wat doen consumenten nu tijdens deze coronacrisis? Gedragen zij zich in deze andere tijden ook anders? Daarom hebben we in onze lopende corona-peiling afgelopen week ook een aantal vragen over het geven aan goede doelen toegevoegd, ook nu weer aan ruim 500 consumenten.

Geefgedrag aan goede doelen blijft op peil

Om maar direct te beginnen met de vraag of men vanwege de coronacrisis van plan is het donatiegedrag aan goede doelen aan te passen: het antwoord is nee. De overgrote meerderheid van 87% geeft aan zijn geefgedrag niet aan te passen. Van de 13% die dat wel wil doen, geeft de helft (6% van totaal) aan juist een ander goed doel te gaan steunen. 5% kiest ervoor hun huidige goede doelen meer te steunen en slechts 3% geeft aan de huidige goeden doelen juist minder te gaan steunen.

Als we kijken naar de alternatieve goede doelen die mensen overwegen worden het Rode Kruis, de Voedselbank en het Ouderenfonds veel genoemd. Een greep uit de redenen waarom consumenten het donatiegedrag wordt aangepast:

 • De goede doelen die ik steun geven meer uit door deze crisis en hebben minder inkomsten doordat acties en bijeenkomsten niet doorgaan.
 • Die kunnen het geld nu extra goed gebruiken.
 • Het zijn niet alleen goede doelen die ik steun, maar ook de kwekers in mijn eigen dorp, door meer bloemen te kopen.
 • Het leven is erg betrekkelijk, we moeten nog sneller veranderen; daar kan ik met een kleine financiële bijdrage aan meehelpen.
 • Omdat sommige doelen extra geld nodig hebben om mensen te helpen die in de knel komen door de coronacrisis.
 • Ouderen in een verzorgingshuis mogen geen bezoek meer ontvangen dus hebben ze wel wat extra steun nodig in deze rare tijd.
 • Voel me erg betrokken bij deze mensen in deze tijd.
 • Samen komen we erdoor.

Grote groep Nederlanders kijkt anders aan tegen het vrijwilligersschap

Een opvallende uitkomst wat mij betreft is het feit dat één op de vijf consumenten anders tegen vrijwilligersswerk of het anderszins leveren van een maatschappelijke bijdrage is gaan aankijken:

 • Ik lever al een bescheiden bijdrage en merk nu dat ook dat belangrijk is. Dat motiveert me om dat meer te gaan doen.
 • Een commercieel beroep komt in deze tijd in een totaal andere context te staan, vitale beroepen zijn momenteel letterlijk en figuurlijk van levensbelang.
 • Ik heb nog meer ervaren dat de kleine bijdragen belangrijker zijn dan de grote. Mensen vereenzamen vaak en hebben gewoon nood aan een goede babbel. Dat is nu zeker het geval, maar ook zonder corona.
 • Iedereen probeert elkaar te helpen in de zin van boodschappen doen, hond uitlaten, kaartjes sturen. Ideeën om je thuis te vermaken. Echt geweldig.
 • Het lijkt me toch belangrijk dat je als individu een bijdrage levert aan de maatschappij. Meer anderen helpen bijvoorbeeld.
 • Normaal te druk met onze eigen dingen en nooit bij stilgestaan dat buiten je eigen kring anderen ook blij worden van mijn hulp.
 • Omdat er een innerlijk gevoel van meer willen doen voor mensen met problemen bestaat.
 • Ik zou me graag wel willen inzetten als vrijwilliger in deze onzekere tijd, onze medemens heeft dit nodig, we moeten het met zijn allen doen.
 • Ik vind dat wij op dit moment verdraagzamer moeten zijn en goed om ons heen kijken wie er steun nodig heeft en dat ook leveren.
 • Mooi dat zoveel mensen die nu thuis zitten zich toch nuttig willen maken en dus vrijwilligerswerk gaan doen.
 • Het is in toenemende mate duidelijk dat het belangrijk is om te letten op de mensen in je eigen omgeving, en voor hen dingen te doen als dat nodig is.

Veel Nederlanders zien andere en nieuwe manieren om goede doelen te steunen

Ook ziet zo’n 20% van de ondervraagden daadwerkelijk andere, nieuwe manieren om een goed doel te ondersteunen. Dan gaat het vooral om concrete zaken zoals het steunen van de Voedselbank, boodschappen doen voor een ander, een kaartje sturen, kopen bij lokale bedrijven. Maar ook zaken als giften via app en donaties online worden genoemd. Er liggen dus wel degelijk kansen voor de goede doelen, zeker als het heel concreet wordt. Er is zeker een groep consumenten die juist nu inziet dat het doen van vrijwilligerswerk of op een andere manier een bijdrage leveren, nodig is en zelfvoldoening kan opleveren.

Benieuwd hoe wij bij MarketResponse goede doelen kunnen helpen bij het concreet maken van hun propositie naar donateurs? Neem dan contact met ons op.