Weinig vertrouwen in financieel beleid

15-09-2015

18% van de Nederlanders heeft vertrouwen in het financiële beleid van regering.

Nederlanders willen vooral meer geld naar veiligheid en justitie, defensie en ouderenzorg

Lastenverlichting en geen verdere bezuinigingen. Dat zou het vertrouwen van de Nederlanders in het financiële beleid van deze regering toch moeten stimuleren. Niets is minder waar. Slechts 18% van de Nederlanders heeft vertrouwen in het financiële beleid van de regering Rutte. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau SAMR onder 1047 Nederlanders in aanloop naar Prinsjesdag.

Nederlanders zijn vooral kritisch over de maatregelen die het kabinet neemt. Slechts 20% denkt dat de maatregelen zullen zorgen voor betere tijden. Andre Doffer, marktonderzoeker bij SAMR: “De balans is er gewoon nog niet. Als je het de Nederlanders vraagt, willen zij vooral een andere verdeling van het budget. Ouderenzorg, onderwijs, justitie en politie of defensie. Daar leggen de Nederlanders veel vaker de prioriteit”. De respondenten werden gevraagd waar zij het belastinggeld aan zouden willen uitgeven, op basis van de begroting voor 2015. Doffer: “dan zie je dat de burgers duidelijk andere keuzes maken. In totaal voor zo’n 36 miljard, ofwel 14% van de begroting. Dan gaat de begroting van Veiligheid en Justitie niet omlaag, maar juist omhoog en geven we geen 4% van de begroting hier aan uit, maar bijna 6%. Overigens vindt een overgrote meerderheid (63%) van de Nederlanders dat we nu wel genoeg bezuinigd hebben in Nederland. Het gaat dus vooral om een andere verdeling van de inkomsten van de overheid”.

Meer geld voor ouderenzorg, veiligheid en onderwijs.

55% van de Nederlanders is van mening dat er meer geld richting ouderenzorg moet, gevolgd door ziekenhuiszorg (30%) politie (22%) en onderwijs (20%). Doffer: “dit zijn onderwerpen die veel Nederlanders raken, en die daarmee ook veel Nederlanders bezig houden. De veranderingen met de PGB’s in de ouderenzorg, verhalen over de vergoedingen in de gezondheidszorg, de grote klassen in het basis onderwijs en de financiering van een studie. Daar wordt elke Nederlander wel op één of andere manier mee geconfronteerd. Op al die terreinen heeft de overheid de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Nu het weer iets beter gaat met de economie, vinden veel Nederlanders dat het nu tijd is om daar de scherpste kantjes weer van af te halen. Zij ervaren dat de wet wijzigen en bezuinigen alléén niet het gewenste resultaat oplevert.

Den Haag moet weer meer de regie nemen

Maar liefst 63% van de Nederlanders is van mening, dat de landelijke overheid weer meer zaken in eigen hand moet houden. Gemeenten kunnen de overgedragen taken niet aan, denken ze. Slechts 16% van de Nederlanders is van mening dat de gemeenten de overgedragen taken wél aankunnen. Ook hier vinden de Nederlanders dat de overheid te fors heeft ingegrepen, en onvoldoende heeft gekeken naar de uitwerking van het beleid.