Domweg gelukkig in je eigen straat. Welke rol speelt geluk bij projectontwikkeling?

10-05-2022

Gemeenten en projectontwikkelaars nemen steeds vaker het realiseren van meer gezondheid en geluk als doelstelling bij het ontwikkelen van woonprojecten en wijken. Geluk wordt meer en meer een maatstaf voor succesvol beleid en een succesvolle samenleving.

MarketResponse doet nu onderzoek naar de woonwensen en -waarden die bijdragen aan het geluk en de gezondheid van bewoners. Wordt elke bewoner gelukkig van dezelfde zaken? Daarbij is het voor gemeenten, ontwikkelaars en wooncorporaties interessant om te kijken naar hoe geluk en gezondheid een plek kunnen krijgen in de ontwikkeling en bouw van woningen, wijken en steden.

Zijn er verschillen in leefstijlen?

Vanuit onze ervaringen met het BSR-model zijn wij ook benieuwd naar de verschillen tussen de BSR-leefstijlen. Welke aspecten van geluk zijn universeel voor elke leefstijl?    Welke keuzes moet je maken bij de ontwikkeling van een project als je bepaalde leefstijlen wil aantrekken?

Benchmark je eigen project

MarketResponse biedt ontwikkelaars, corporaties, gemeenten en andere organisaties de mogelijkheid om een rapport op maat te laten maken. Daarin worden dan een of meer eigen projecten meegenomen in het onderzoek. Hierbij benchmarken we de resultaten uit het project met de landelijke resultaten van het onderzoek. Naar verwachting is het onderzoek medio 2022 afgerond.

Feedback