Een woonwijk ontwikkelen met WhatsApp

08-09-2016

Nu ligt er nog veengrond, straks verrijst er een nieuwe woonwijk: Veenderij in Veenendaal-oost. Ontwikkelaar LATEI wil dat toekomstige bewoners vanaf het begin actief meedenken in het ontwikkelproces. En schakelt MarketResponse in voor een WhatsApp sessie. Marktvinden is óók een app, verslag van een gedenkwaardige avond.

De Woonworkshop

Op de eerste ‘woonworkshop’ komen zo’n vijftig belangstellenden af. Voornamelijk 25- tot 45-jarigen laten de kans om actief mee te denken over de stedenbouwkundige inrichting van de wijk niet lopen. Thema’s als inrichting van het straatprofiel, groenvoorzieningen en parkeermogelijkheden worden besproken en bediscussieerd.

In het tweede deel van de avond worden verschillende architectuurbeelden getoond. Deelnemers mogen per beeld aangeven of er van voorkeur of juist afkeur sprake is.

Hoe leid je dat in goede banen?

Inspraak was voorheen omslachtig en ging gepaard met uitgebreide verslaglegging. Zeker bij grote groepen belangstellenden.

WhatsApp als stemkastje

De woonworkshop levert veel verschillende ideeën en informatie op. Opdrachtgever en MarketResponse zien ze on the spot.

Vooraf is namelijk aan elke deelnemer gevraagd om deel te nemen aan de WhatsAppgroep De Veenderij. In een tijd waarin iedereen digitaal is, is dat hét inspraakmodel. 95 Procent doet het en geeft online haar reactie.

Een hoogwaardige techniek van dataverzameling, verwerking en rapportage met behulp van een door MarketResponse geschreven programma, zorgt voor razendsnelle verwerking. Binnen twintig minuten na afloop van de woonworkshop word het projectteam gebriefd en kunnen de, soms verrassende, resultaten samen met de deelnemers bediscussieerd worden.

“Het gebruik van WhatsApp is een verademing”. LATEI, bereidt zich al weer voor op de tweede verdiepingsronde over enkele maanden.

Marktvinden is een app

Een woonwijk ontwikkelen met directe inspraak van bewoners. Customer science in optima forma: een opdrachtgever die weet wat haar doelgroep wil, consumenten die zich gehoord voelen. WhatsApp Marktvinden is een open, eerlijke én efficiënte discussie, mogelijk gemaakt door de unieke tijd waarin we leven.